Fra byggeri til drift


Om projektet

Almenvejledningen FRA BYG til DRIFT er en publikation til projektledere, der beskæftiger sig med byggesager i almene boligorganisationer. Vejledningen gennemgår en byggesag fra A-Z med fokus på rettidig inddragelse af relevante aktører og interessenter i byggesagen.

”En ’klassisk’ problemstilling i nybyggeri og renovering er overgangen fra byggeri til drift. Mellem disse faser sker der erfaringsmæssigt et stort tab af information og manglende inddragelse af interessenter. Det betyder at mange byggerier efter udførelse må slås med forskellige mangler og forkerte løsninger, der virker fordyrende og skadesfremkaldende”.

Citatet kommer fra projektleder Mette Sook Høgel fra Boligforeningen 3B, der står bag et meget vigtigt og lovende udviklingsprojekt i AlmenNet.

”Sat på spidsen oplever driften ofte, at de først får kendskab til byggesagen, når byggeriet er blevet afleveret, og de får nøglerne i hånden. Ofte hørte kritikpunkter til administrationen er, at driften ikke har haft medindflydelse eller er blevet hørt i valg af materialer og komponenter, som de efterfølgende skal passe og vedligeholde. Der er derfor et udtalt behov for at inddrage de rette kompetencer med driftserfaring, når byggeriet planlægges”, fortæller Mette Sook Høgel.

Nu er der en vejledning på vej, som skal hjælpe med at overkomme udfordringerne ved at gå fra byggeri til drift. Vejledningen vil give en kronologisk gennemgang af en byggesag med fokus på inddragelse og kommunikation. Fra start til slut er der mange forhold, der løbende skal afklares fra alle områder på tværs af boligorganisationen. Det er derfor altafgørende at få forventningsafstemt hele vejen rundt og skabe medejerskab, så alle har lyst til og interesse i at levere den nødvendige arbejdsindsats. 

Til vejledningen er der tilknyttet en tjekliste, der indeholder standarddokumenter og links, som er relevante i løbet af byggesagen. ”Det er med til at sikre, at man ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang, og det frigiver samtidig ressourcer i organisationen. Tjeklisten hjælper også med at få stillet de relevante spørgsmål - og få dem besvaret - på de rigtige tidspunkter i processen, så alle bliver inddraget”, tilføjer Mette Sook Høgel.

Målgruppen for den kommende vejledning og tjekliste er projektledere i almene boligorganisationer, som arbejder med byggesager. Vejledningen og tjekliste kan også læses af bygherrerådgivere for at få indsigt i processerne i byggesager for almene bygherrer. Derudover kan vejledningen også bruges som opslagsværk for de øvrige afdelinger i boligorganisationen, som er involveret i en byggesag, for at følge sagens status og fremdrift.

Almenvejledningen kan downloades her på siden, eller du kan rekvirere et fysisk eksemplar, så længe lager haves, ved at sende en mail til almennet@almennet.dk

 

“Der er et udtalt behov for at inddrage de rette kompetencer med driftserfaring, når byggeriet planlægges.”
Mette Sook Høgel, projektleder, Boligforeningen 3B


VærktøjerTjekliste

Til vejledningen følger et konkret redskab, TJEKLISTEN, der giver et kronologisk overblik med oplistning af aktionspunkter og aktører gennem hele byggesagen. Der er en liste til renoveringer og en til nybyggerier. Med TJEKLISTEN følger en skabelon- og eksempelsamling – lige til at hente og tilpasse den enkelte boligorganisation.

TJEKLISTEN:

  • giver overblik over hele forløbet i bygge- og renoveringssager
  • samler op på alle afdelinger i organisationen og beboerdemokrati
  • mindsker risikoen for ”at tingene falder mellem to stole”
  • skaber flydende overgang mellem byggeproces og idriftssætning

 

Tjeklisten Billede Web2Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

AlmenNet

Mail:

almennet@almennet.dk

Støttet af

Projektejer