Evalueringsværktøj til almene renoveringsprojekter

Med input fra beboere og boligselskabet bliver det nemmere at samle erfaringer og bruge dem i fremtidens renoveringsprojekter.

AlmenNet har udviklet et evalueringsværktøj til renoveringsprojekter. Formålet er at skabe bedre evalueringer af renoveringsprojekterne i de almene boligafdelinger, så boligorganisationerne kan lære af erfaringerne og blive bedre til at gennemføre renoveringsprojekter i fremtiden. Med en evaluering kan boligorganisationen se, hvad årsagen er til, at de rammer skiven (eller ikke).

Det er vigtigt at bruge erfaringerne fra det ene projekt til det andet – både internt i en boligorganisation og generelt iblandt de almene boligorganisationer.

Derfor har AlmenNet udviklet et evalueringsværktøj, som gør det nemmere for en boligorganisation at opsamle viden fra projekt til projekt, og evaluere den enkelte renoveringsindsats. En god evaluering kan bruges til at undersøge, om renoveringen levede op til de mål, boligorganisationen havde sat sig, og hvordan beboerne oplever forandringerne i deres boligområde. Samtidig vil boligorganisationen med en god, struktureret evaluering have et værktøj, de kan bruge i dialogen med myndighederne – eksempelvis kommunen.

En evaluering kan dermed bruges til at skabe synlighed om de resultater, der er skabt i de enkelte områder.

 

Baggrund

Der bliver brugt rigtigt mange penge på at renovere de almene boligområder. Siden 2010 har Landsbyggefonden eksempelvis ydet såkaldte støttede lån for 44,5 mia. kroner. I den periode har boligorganisationerne skulle omstille sig, og de har haft travlt med at fremtidssikre afdelingerne. Når der er travlt, og når projektet kører, kan der være en risiko for at man glemmer, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Med andre ord: Hvis man glemmer at samle op på erfaringerne – både før, under og efter byggesagen, så er der en risiko for, at vi gentager fejlene til næste projekt.

Det skal være nemmere at dele viden

AlmenNet ønsker at gøre det nemmere at evaluere projekterne. Evalueringsværktøjet er nemt at bruge, og det indeholder både en intern evaluering (som besvares af boligorganisationen) og en evaluering, hvor boligorganisationen får beboernes input – både før projektet går i gang (ved skema A) og efter renoveringen er gennemført (ved godkendt skema C).

Endelig er der en evaluering i forbindelse med 5-års eftersyn for at sikre, at mål og effekter med renoveringen opsamles. Det kan tage tid at se effekten af nogle tiltag (som eksempelvis energirenovering). Derfor er det en god idé at samle op på et senere tidspunkt. Det sikrer også, at renoveringsindsatsen vurderes på den lange bane.

Ved at besvare et evalueringsskema får boligorganisationerne på den måde bedre muligheder for at vurdere og evaluere det enkelte projekt – ift. formål, proces og de resultater, der er opnået med renoveringen.

“Når man i de enkelte boligafdelinger og boligorganisationen lægger så stort arbejde og så mange midler i et renoveringsprojekt, så skylder man sig selv at evaluere indsatsen og samle op på erfaringerne”
Claus Bech-Danielsen, professor SBi

Hvad indeholder evalueringen

Den samlede evaluering består af tre spørgeskemaer, der skal besvares FØR og EFTER renoveringen (af både beboerne og boligorganisationen), samt når der udføres 5-års eftersyn.

I den gule boks i venstre side, kan du se eksempler på, hvad der spørges om i spørgeskemaerne.

Ved at besvare en række spørgsmål får boligorganisationen et hjælpemiddel til at evaluere det enkelte renoveringsprojekt. Det gør det nemmere at vurdere og evaluere projektets formål, proces, ønskede/opnåede resultater, mm. Samtidig giver det mulighed for at dele erfaringerne med andre boligorganisationer.

Med andre ord skal spørgsmålene besvares før, lige efter og nogle år efter renoveringen, så boligorganisationen på denne måde kan se effekterne af den gennemførte renovering. Boligorganisationen står for besvarelserne ved Skema A og C. Den sidste besvarelse foretages af en ekstern part.

Renoveringsprojektet evalueres tre gange

 • Ved skema A (Når renoveringen starter)
  Både intern evaluering + spørgeskema til beboerne
 • Ved skema C (Når renovering er færdig)
  Både intern evaluering + spørgeskema til beboerne
 • Ved 5-års eftersyn (udføres af ekstern rådgiver)

Få inspiration og sammenlign resultater

Boligorganisationen får, foruden egne evalueringer, mulighed for at sammenligne resultater med andre boligorganisationer. På den måde skaber evaluering en opsamling af viden, som alle boligorganisationer kan gøre brug af. AlmenNet og styregruppen bag projektet ønsker på den måde at skabe en platform, som kan løfte kvaliteten af renoveringsprojekterne for alle almene boligorganisationer.

Hvis du ønsker at besvare skemaerne og starte evalueringen, kan du tilmelde dig her

Temaer i spørgeskemaerne

Spørgeskemaet til administrationen omfatter følgende temaer: (GRATIS*)

 1. Stamdata
 2. Attraktivitet
 3. Boligsociale forhold
 4. Boliger, bygninger og udearealer
 5. Bymæssige sammenhænge og infrastruktur
 6. Økonomi
 7. Processer og samarbejde
 8. Refleksion (kun ved skema C)

Beboerundersøgelsen (GRATIS*)

Spørgeskemaet til beboerne omfatter følgende temaer:

 1. Beboertilfredshed
 2. Tryghed og attraktivitet
 3. Inddragelse
 4. Information om adspurgte

*Det med småt: hvad får man, og hvad koster det?
Analysefirmaet Sermo hjælper AlmenNet med at indsamle og håndtere al data fra evalueringerne. AlmenNet har sikret, at de første 50 renoveringsprojekter er frikøbt. Der er også mulighed for at tilkøbe ekstra elementer, hvis boligorganisationen ønsker det. Se mere nedenfor.

Hvad er gratis?

Når du bruger AlmenNets evalueringsværktøj, får boligorganisationerne følgende uden beregning:

 • En beboerundersøgelse som består af adgang til et samlet elektronisk spørgeskema med AlmenNets logo
 • Udsendelse af e-mail invitationer til e-mailadresser leveret af boligorganisationen, hvis I ønsker det
 • Et link til undersøgelsen, som du kan linke til på boligorganisationens hjemmeside
 • Printvenligt skema, som kan omdeles til beboerne – boligorganisationen indsætter selv logo og navn
  (Hvis boligorganisationen ønsker at bruge papirskema, skal de selv omdele og indsamle skemaer. Sermo kan hjælpe med at indtaste informationerne – se mere under tilkøb.)
 • Sermo leverer koder til at logge på det elektroniske spørgeskema
  (her kan du følge svarene fra beborene)
 • Resume efter indtastning (som beboeren får vist ved afslutning af skemaet)
 • Alle indsamlede data udleveres i Excel-ark inkl. åbne besvarelser til hver boligorganisation. Det sikrer, at boligorganisationen selv kan bearbejde og bruge data efter eget behov.

Hvad kan tilkøbes?

Boligorganisationerne kan tilkøbe en række ekstra-ydelser. Kontakt Sermo for at få et tilbud. Du kan fx tilkøbe:

 • Eget, tilpasset skema med boligorganisationens logo
 • Tilpasset e-mailinvitation og skema til print og omdeling
 • Ekstra spørgsmål til beboerundersøgelse
 • Hjælp til indtastning af data fra husomdelt undersøgelse
 • Indsamlet data eksporteret til Powerpoint

Kontakt Sermo, hvis du vil høre mere om, hvad du kan tilkøbe:
Ditte Kristensen Boll, Senior projektleder & analyseansvarlig
Tlf: 6172 1000 
Maildittekristensen@sermo.dk

Download

Her kan du hente eksempler på de spørgeskemaer, der skal udfyldes.


Hvordan kommer jeg i gang

Hvordan kommer jeg i gang? 

Siden projektets afslutning, har AlmenNet og Landsbyggefonden igangsat arbejdet med at indoperere skemaet i Landsbyggefondens sagsgang for støttesager. Det er derfor ikke muligt at benytte værktøjet pt., men det vil blive en integreret del af alle støttede renoveringssager i fremtiden.

“Det bliver en gave, når vi kan se, hvad der er gjort andre steder. Så kan alle lære af hinandens erfaringer. Men det kræver, at projekterne bliver evalueret, og at vi kender til projekterne”
Rolf Andersson, byggedirektør i KAB


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Niklas Jarnit

Mail:

nja@bl.dk

Støttet af

Projektejer