Energirenovering og energiadfærd


Om projektet

Denne temarapport præsenterer en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet energirenovering og energiadfærd i den almene boligsektor. Publikationen har karakter af et projektkatalog, og med den i hånden får læseren en genvej til viden og værktøjer samt mulighed for at fordybe sig yderligere i centrale problemstillinger.

Publikationen retter sig mod professionelle, der arbejder med energiområdet, og er baseret på en temadag om energirenoveringer og energiadfærd, afholdt af AlmenNet og DriftsNet den 23. april 2015. Programmet fra denne temadag kan findes i rapportens bilag.

De indeholdte projekter er valgt ud fra, hvad der pt. er vurderet som aktuelt for det almene byggeri; lidsten er således ikke udtømmende og brugere opfordres til også selv at gå på opdagelse i det omfattende materiale, der er publiceret i relation til energitemaet.

Du kan også rekvirere et fysisk eksemplar af publikationen ved at sende en mail til AlmenNets sekretariat på almennet@almennet.dk

God læselyst!Læsevejledning

De fleste af projekterne i denne AlmenRapport er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (tidl. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) gennem Den Almene Forsøgspulje. På hjemmesiden www.denalmeneforsoegspulje.dk kan man finde en systematisk formidling af de støttede projekter.

Projekterne går til energitemaet med forskelligt fokus, opdelt således: 

 • Renoveringsproces
 • Beregningsgrundlag
 • ESCO
 • Visualisering
 • Måling
 • Indeklima

 

Derved er projekterne lette at navigere ud fra deres fokusopdeling.Udvalgte læringspointer

AlmenRapporten opstiller en række læringspointer, der er samlet of uddraget af de indeholdte forsøgs- og udviklingsprojekter. Disse er:

 • Det er sjældent økonomisk rentabelt kun at foretage energirenovering af klimaskærmen i ældre ejendomme. Men når der alligevel gennemføres gennemgribende renoveringer, vil der næsten altid være god økonomi i at energirenovere.
 • Det er i dag teknisk ladsiggørligt at bringe eksisterende alment byggeri op på niveau, der imødekommer skrappe energikrav, men samtidig må det konstateres, at energirenoveringer, der går længere end til gældende bygningsreglement, ikke er rentable.
 • Energirenovering lever som regel op til beregningerne, men kun hvis man modregner komfortforbedringer samt fejl ved indregulering af anlæg, projekteringsfejl mv. • Mange renoveringsprojekter har udfordringer med at følge op på, hvorvidt den tekniske løsning lever op til det aftalte og mangler ’værktøjer’ til viceværter og brugerne.
 • Der er en tendens til, at energibesparelser bliver konverteret til komfortforbedringer af beboerne. • ESCO kan anvendes indenfor den almene sektor, hvor forhold som garanti for besparelsen og tilførelse af ekspertise og kapacitet kan fremskynde en tiltrængt energirenovering. ESCO-modellen indeholder dog ingen elementer ud over garantielementer, som almene boligorganisationer ikke selv kan løse.
 • Planlægning gennem energihandlingsplaner kan være en god måde at skabe overblik, identificere, forberede og realisere energibesparelser.
 • Visualisering af beboernes energiforbrug kan på- virke brugsadfærden i en hensigtsmæssig retning, men langtidseffekten er usikker.
 • Der er behov for at se på nye måder at måle og kommunikere energiforbruget til beboerne med henblik på at sikre et sundt indeklima og indhøste energibesparelser.
 • Et stærkere fokus på et godt indeklima kan styrke energispareindsatsen og komme beboere og bygning til gavn.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Mikkel Jungshoved

Mail:

mju@bl.dk