Effektiv nabodrift

Der er mange fordele ved at lade boligafdelingens beboere varetage dele af driftsopgaverne - Det bliver billigere for både boligorganisation og beboere, og så får beboerne et endnu store ejerskab til deres boligområde. Et igangværende udviklingsprojekt i AlmenNet skal inspirere endnu flere almene boligafdelinger til at indføre effektiv nabodrift.

KAB

Om projektet

Den almene sektor skal effektivisere og sikre, at beboernes husleje holdes nede. For at imødegå dette mål, kan forskellige tiltag tages i brug som fx at etablere samdrift og digitalisering. Et andet muligt tiltag er, at lade afdelingernes beboere varetage dele af driftsopgaven selv og hermed spare på udgifter til løn.

KAB har stor erfaring med afdelinger, hvor beboerne selv varetager driften via konceptet AlmenBolig+. I AlmenBolig+ afdelingerne er driftspersonalet sparet væk, og beboerne står selv for at varetage driften. De skal selv slå græsset, afkalke vandhanen, renholde området, holde afdelingsmøder, rekvirere håndværkere og godkende fakturaer. Dette sker uden løn og for at holde huslejen nede - og konceptet fungerer. Med AlmenBolig+ er det lykkedes at bygge og administrere boliger med en relativ lav husleje ved blandt andet at nytænke driftskonceptet.

Fordele ved nabodrift
Der en række andre fordele ved, at beboerne selv varetager dele af driften. Beboernes eget ansvar for drift og vedligeholdelse giver dem større ejerskab til afdelingen, de passer bedre på deres område, og at de er mere engagerede i fællesskabet. Der bliver et bedre bomiljø, og beboerne bliver gladere for at bo, hvor de gør. Der ses dermed også en lavere fraflytningsprocent i AlmenBolig+ afdelingerne sammenlignet med andre afdelinger.

Beboerne i AlmenBolig+ afdelingerne fortæller, at de fælles driftsopgaver bidrager til, at de lærer deres naboer bedre at kende. Dermed får de bedre naboskab og fællesskab, hvilket blandt andet kan bidrage til tryghed i boligområdet.

Med 24 afdelinger og 8 års erfaringer har KAB indsamlet en masse erfaring og viden om, hvordan beboere selv kan varetage driften og derved både sikre afdelingen besparelser og et godt og trygt naboskab. Denne viden er værd at bringe videre til almindelige allerede etablerede almene afdelinger, så flest mulig kan få glæde, af de gode erfaringer fra AlmenBolig+, fortæller Julie Jettesdatter Skoven, kundekonsulent i KAB:

”Vi ønsker at høste frugterne af de gode erfaringer, vi har med AlmenBolig+ og gøre dem tilgængelige for andre, så man også her kan spare på økonomien og være med til at styrke nabo- og fællesskab”, siger hun.

Håndbog til inspiration
Udviklingsprojektet ønsker at fremme bedre bomiljøer ved at udarbejde en håndbog, der skal indeholde vejledninger, skabeloner og værktøjer, som almene boligafdelinger kan lade sig inspirere af. Indholdet i bogen skal være så konkret, at bestyrelserne kan håndplukke det der er relevant for dem, og bruge det med det samme. Driftsarbejdet vil dermed kunne skaleres, så det passer til den almindelige almene afdelingens egne ressourcer og beboersammensætning.

”Organiseringen og nabodriften er uden tvivl noget af det, der skaber de stærke fællesskaber i AlmenBolig+ afdelingerne, og som i uddrag vil kunne kopieres i almindelige almene afdelinger. Men de fysiske rammer spiller også en rolle. Håndbogen vil derfor også undersøge, hvordan de fysiske rammer i AlmenBolig+ afdelingerne har betydning for fællesskabet og bomiljøet, og hvilke elementer herfra man kan tænke ind i nybyggeri og renoveringer, fortæller Julie Jettesdatter Skoven.

Projektet er finansieret af den filantropiske forening Realdania, og Konradi - liv i og mellem husene er samarbejdspartner på projektet, der forventes afsluttet i sommeren 2022, hvor håndbogen vil blive udgivet. Inden udgivelse vil håndbogen værktøjer og principper blive afprøvet på forskellige workshops.

“Vi ønsker at høste frugterne af de gode erfaringer, vi har med AlmenBolig+ og gøre dem tilgængelige for andre, så man også her kan spare på økonomien og være med til at styrke nabo- og fællesskab”
Julie Jettesdatter Skoven, kundekonsulent i KAB

Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Julie Jettesdatter Skoven

Mail:

julsk@kab-bolig.dk

Projektstart og slut

01. jun 2020 - 23. jun 2022

Støttet af

Projektejer

KAB