Digital fremtidsikring

Fremtidssikringen af vores boliger kræver at vi allerede nu ser på, hvordan vi kan indarbejde de digitale løsninger, vi ved bliver efterspurgt lige om et øjeblik

Om projektet

Der er et pres på de almene boligselskaber for at vores boliger kan leve op til nye teknologier. Vores boliger skal være forberedt og indrettet til denne udvikling. Projektet Digital fremtidssikring tager fat i de nye muligheder og udfordringer

De almene boligselskaber har tidligere gået foran i udviklingen af boliger. Denne udvikling skal fortsættes således at vi er med helt fremme med anvendelsen af ny teknologi i vore boliger og ikke alene registrerer disses fysiske tilgængelighed.

 

Formålet med udviklingsprojektet 'Digital fremtidssikring', er at inspirere, diskutere og informere om nogle af de muligheder og udfordringer, der er for at sikre almene boliger for fremtiden. Dette skal ske ved fx at indtænke digitale løsninger til driftstyring helt ned på mikroniveau (den enkelte bolig) og tilgængelighed i forhold til såvel almindelige brugere som brugere med særlige behov. Desuden indtænkes boligernes fysiske fleksibilitet og dermed størst mulige egnethed overfor flest mulige målgrupper.

“Digitaliseringen er over os, og det får stor betydning for konkurrenceevnen, hvilke muligheder fremtidens bolig kan byde på”
Steen Ejsing, Boligkontoret Danmark

Værktøjer

I 2011 udkom AlmenRapporten "Digital fremtidssikring".

Rapporten er et arbejdsredskab til aktører involveret i planlægning og gennemførelse af fremtidssikringsprojekter og/eller nybyggeri af almene boliger.
Målet er at inspirere og informere om behov og muligheder for vores boliger inden for digitale løsninger og indlejret teknologi. Behovene til boligen er inddelt i tre kategorier:

  1. Drift og energistyring
  2. Tryghed og sikkerhed
  3. Care – selvhjulpen i eget hjem

I rapportens bilag 1 findes et værktøj, som boligorganisationerne kan bruge både ved nybyggeri og ved større renoveringer. Tanken er, at bygherren med listen forholder sig til de nuværende, digitale muligheder, og nye løsninger, der fremtidssikrer boligen til kommende digitale løsninger.

Find vejledningen i AlmenNets appInterview

Hvorfor kan jeg ikke slukke alle standby-apparater i huset med et tryk på fjernbetjeningen, når jeg skal på arbejde? Tak, jeg vil gerne have en digital tavle i køkkenet, så jeg via min smartphone kan se, hvad de andre i familien har skrevet, at vi mangler af madvarer.

Steen Ejsing, byggechef i Boligkontoret Danmark og projektleder for AlmenNets udviklingsprojekt Digital fremtidssikring, forklarer: 'Boligen bevæger sig imod en ny tidsalder. Digitaliseringen er over os, og det får stor betydning for konkurrenceevnen, hvilke muligheder fremtidens bolig kan byde på. Boligen skal kunne tilbyde en lang række af funktioner så som Intranet, overvågning, alarmer, kommunikation via TV/bredbånd m.m. Dertil kommer et øget fokus på forbrugs- og energioptimering, f.eks. at kunne tjekke el- og varmeforbruget og løbende få råd om styring af lyset, overvågning, åbning/lukning af vinduer m.m.'

Begrebet digital fremtidssikring henviser til den moderne bolig, hvor der åbnes op for en ny form for fleksibilitet. En fleksibilitet, der kan tilpasses den enkelte beboers behov, ikke blot på det fysiske plan, men også på et mere virtuelt plan. Steen Ejsing uddyber: 'Vi står overfor skærpede forventninger fra vores beboere og samfundet. Dels oplever vi en markant ændring i befolkningssammensætningen - der vil fremover være flere ældre, der også forventer at blive længere i en normal bolig. Endda på trods af at alderen sætter sine spor, så nogle vil leve med et egentligt handicap.

Dels retter fokus sig mod vores energiforbrug og klimarigtige løsninger. Begrebet bæredygtighed er kommet for at blive. I vores drift skal vi til stadighed mindske ressourceforbruget. I bygningsreglementet snakker vi allerede om passivhuse og tilførsel af energi frem for energiforbrug på de enkelte bygningsdele. I sammenhæng med vores boligdrift, råber fremtidens beboere på optimering og fleksibilitet for at vi kan være konkurrencedygtige. Det er en udfordring at tænke driften på en måde, så den både bliver billigere og kan tilpasses individuelle behov.

I en lang periode har man arbejdet på at finde modeller, der kan sikre en fremtidssikring af både nye og eksisterende almene boliger. Fremtidssikring har imidlertid handlet meget om boligstørrelser, køkken- og badefaciliteter samt tilgængelighed. Omkring tilgængelighed har man primært set på adgangsforhold, venderadius for kørestole m.m.' Det er hele dette tænkesæt omkring fremtidssikring, som Steen Ejsing med dette projekt bl.a. vil udfordre med indførelsen af begrebet "Digital fremtidssikring".

Projektets ide
Målet med udviklingsprojektet er at inspirere og informere om nye digitale muligheder, der findes eller kan skabes for en digital fremtidssikring af vores boliger.

Projektet berører:

  • Boligdrift og energistyring
  • Digital kommunikation
  • Tryghed og sikkerhed
  • Care - ønsker, når man vil være selvhjulpen trods handicap)

Projekt 'Digital fremtidssikring' vil på basis af eksisterende viden fra konkrete, gennemførte projekter samt viden fra forskning og udvikling, der sker i disse år, videreformidle den aktuelle viden.

Steen Ejsing runder af: 'Med tjeklister vil vi medvirke til at skabe en drejebog, som boligorganisationerne kan bruge både ved nybyggeri og ved større renoveringer. Tanken er, at bygherren med listen forholder sig til de nuværende digitale muligheder, og nye løsninger, der fremtidssikrer boligen til kommende digitale løsninger, der kan forbedre tilgængeligheden.

Afslutningsvis vi projekt 'Digital fremtidssikring' sætte lys på grænsefladen mellem boligorganisationen og kommunen, når det drejer sig om de forpligtigelser, der ligger til at forbedre den digitale tilgængelighed og fremtidssikring af boligen. Der er et stigende kommunalt pres i forbindelse med bygning af ældre- og plejeboliger om at indbygge flere og flere handikap hjælpemidler i boligen fra starten. Hjælpemidler der skal være indeholdt i byggesummen, når det står til landets økonomisk trængte kommuner'.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Steen Ejsing

Mail:

sej@dabbolig.dk