Det almene byggeprogram

Redskabet til at sikre at visionerne for byggeprojektet står klart for alle og overlever til afleveringen. Igangværende udviklingsprojekt i forlængelse af AlmenNets Projekthåndbog

Foto: Colourbox

Den Almene Projekthåndbog er bygherreorganisationens redskab til at holde styr på byggesagens dokumenter og skal sikre, at projektlederens altid har de opdaterede vejledninger og paradigmer lige ved hånden. Den nuværende udgave af håndbogen har dermed fokus på byggeadministrationen og mindre på bygherrens rolle som den, der sætter og fastholder visionen for byggeriet, og dermed sætter rammerne for det færdige resultat allerede i den indledende fase. Jo tydeligere bygherren er i stand til at definere, hvad byggeriet skal opfylde fx i forhold til brugerkrav og bæredygtighed, jo bedre bliver både processen og det færdige resultat.

Det er baggrunden for igangsættelsen af udviklingsprojektet DET ALMENE BYGGEPROGRAM, som er et supplement til håndbogen og bliver en del af det indledende kapitel heri. Byggeprogrammet er ofte nedprioriteret som redskab til at sikre, at visionerne for byggeprojektet står klart for alle og overlever hele processen fra idé og programmering til afleveringen og ibrugtagning af det færdige byggeri. Byggeprogrammet er det oplagte dialogredskab mellem brugerne, driften og byggeafdelingen i den indledende fase, hvor der skal ske en forventningsafstemning for at sikre den gode byggeproces, det kvalitative byggeri til rammebeløbet og en høj brugertilfredshed med resultatet. 

Byggeprogrammet er ligeledes et godt dialogredskab mellem bygherren og dennes rådgivere. Det gælder for begge parter. For bygherren betyder det gode byggeprogram, at rådgiveren kommer godt fra start i processen med at omsætte visionerne til det konkrete projekt. For rådgiveren betyder det gode byggeprogram at ressourcer bruges på det rigtige og værdiskabende i processen, og at bygherren er beslutningsdygtig på både det overordnede og det mere detaljerede niveau. Byggeprogrammet – med eller uden projektkonkurrence – kan således også danne grundlag for udbud af rådgiverydelser, hvor der ikke allerede ligger rammeaftaler. 

Det gode byggeprogram

Der findes mange eksempler på byggeprogrammer og brugen heraf – fra et meget overordnet over et dispositionsforslag til mere fyldige udgave, som nærmer sig et halvt hovedprojekt. Kunsten er at finde det rette indholdsmæssige niveau og definere visioner, udfaldskrav og prioriteringer – og stadig være åben overfor fx rådgiverinput, der kan styrke det endelige projekt. Det gode byggeprogram er således det første og i mange tilfælde det vigtigste beslutningsdokument, der definerer bæredygtigheds-, kvalitets- og driftskrav, fastlægger beslutningsprocedurer undervejs i processen og ikke mindst hvordan resultatet måles ved afleveringen og igangsættelse af driften. Og det gode byggeprogram gør bygherren dagsordensættende i forhold til de øvrige involverede parter i projektet.

Formål, mål og resultater

Med baggrund i ovennævnte gennemføres et projekt, der har til formål at professionalisere små og mellemstore almene boligorganisationer i disciplinen at udarbejde byggeprogrammer, og har som mål at udbygge og komplementere kapitlet Den indledende fase i Projekthåndbogen med route map, guides/vejledninger, paradigmer, tjeklister (herunder en ydelsesplan, som bygherren kan anvende til at sikre sig de aftalte rådgiverydelser) samt relevante henvisninger.

project leader icon

Projektleder

Graves Simonsen, Bygherreforeningen
Tlf: 2030 2750
Stilling: Projektchef, arkitekt MAA
“Jo tydeligere bygherren er i stand til at definere, hvad byggeriet skal opfylde fx i forhold til brugerkrav og bæredygtighed, jo bedre bliver både processen og det færdige resultat.”

Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Astrid Biering Fonsbøl, AlmenNets sekretariat

Mail:

abf@bl.dk

Støttet af


Projekthåndbogen

Hent gratis vejledninger, paradigmer og inspiration til nybyggeri- og renoveringsprojekter.