Business2Community

Projektet undersøger, hvordan private virksomheder kan spille en rolle i byudviklingen og bidrage til de lokalsamfund, hvor de opererer.

Om projektet

Mange virksomheder ønsker i stigende grad at skabe positiv social påvirkning og kombinere profit med formål gennem CSR- og ESG-initiativer.

Der er et stort potentiale i de almene afdelingers eksisterende arealer, som ikke har en formaliseret anvendelse, såsom tomme erhvervslokaler, fælleshuse uden efterspørgsel og stueetager, som ikke egner sig til boliger.

Business 2 Community kortlægger potentialerne for, hvordan byudviklingsprocesser kan blive mere socialt ansvarlige og styrke beboernes følelse af at være en værdifuld del af samfundet.

Virksomheder kan understøtte lokalområderne i at skabe forbindelse mellem boligafdelingen og nabolaget, og derudover kan de fungere som positive rollemodeller og bidragsydere til at øge den sociale sammenhængskraft og udviklingskapacitet.

Projektet hjælper almene boligorganisationer med at finde egnede private partnere, som både matcher kvarterets DNA og kan bidrage til den sociale udvikling i lokalsamfundet. Ved hjælp af et dialogredskab kan boligorganisationer og bestyrelser hjælpes stille strategiske krav til virksomhedernes sociale påvirkning, såsom ansættelse af beboere med relevante færdigheder, mentoring af unge og stå for lokale aktiviteter.

Mange muligheder for samarbejde
Projektet giver tre forskellige inddragelsesmodeller for virksomheder i byudviklingsprocesser:

  • Mindre virksomheder, der indtager stueetagen og bidrager til bylivet
  • Mellemstore virksomheder, der bor i transformeret bygningsmasse og skaber lokale arbejdspladser og nye faciliteter
  • Større virksomheder, der donerer mindre byrum til lokalsamfundet og bidrager til en positiv stemning

Formålet er at give inspiration i helhedsplaner, byudviklingsprojekter, fortætning, transformation og nybyggeri til at engagere private virksomheder i socialt ansvarlige byudviklingsprocesser. For at sikre at dialogredskabet hjælper boligafdelinger og virksomheder med at skabe målbare sociale påvirkninger i nabolaget, består redskabet af fem dele:

  • SCREENINGSVÆRKTØJ – guider boligorganisationen til at screene afdelingens specifikke behov og vælge den mest passende inddragelsesmodel
  • SOCIAL VÆRDIRAMME - inspirerer boligorganisationen med eksempler på forskellige sociale påvirkninger, der kan forventes af forskellige størrelser af virksomheder
  • SAMARBEJDSMODEL – illustrerer forskellige samarbejdsmodeller, lige fra starten af samarbejdet, over den normale hverdag til kontraktens afslutning uden at skabe negativ indvirkning på området
  • EFFEKTMÅLING – vejleder boligorganisationen i nem effektmåling, der kan bruges løbende til at måle virksomhedernes sociale indvirkning, fx deres bidrag til lokale fællesskaber, tilhørsforhold og bekæmpelse af ensomhed
  • KONTRAKT – illustrerer, hvordan aftalen med virksomheder kan formuleres i en kontrakt med input fra en advokat

Redskaberne er skalerbare og kan anvendes af både store og små organisationer samt i store og små helhedsplaner.

“Nabolag påvirker og former alle aspekter af vores senere liv”
Harward University

Projektfakta

Projektstart og slut

01. sep 2023 - 30. jun 2024

Projektejer

Ofri Earon

Ansøgningsår

2023