Bedre almen læring

Hvordan kan vi bruge nøgletal og benchmarking i driften af vores almene boliger? Det spørgsmål skal det nye AlmenNet-projekt ”Bedre Almen Læring” forsøge at besvare i en treårig projektindsats, der har til formål at udvikle standardmetoder til at skabe fælles nøgletal, som kan bruges på tværs af landets boligorganisationer.

Om projektet Fakta

Om projektet

Projektet, der løber fra 2016 til udgangen af 2018, tager afsæt i resultaterne fra flere tidligere projekter omkring bedre og billigere drift i den almene sektor. Der arbejdes derfor bredt på tværs af sektoren med deltagelse af KAB, DAB, fsb, Boligselskabet Sjælland, Boligforeningen 3B, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg samt Boligkontoret Danmark, der har projektledelsen.

”Vi står i dag over for en række nye krav om besparelser i driften og lavere husleje. Med nøgletal, som kan bruges på tværs af boligorganisationerne i hele landet, vil de almene boligorganisationer kunne sammenligne sig med hinanden, lære af hinanden og hver især således lokalt organisere sig i den bedste og mest meningsgivende praksis for den daglige drift”, fortæller administrerende direktør i Boligkontoret Danmark, Michael Demsitz.

De syv deltagende organisationer vil i løbet af 2016 og 2017 gennemføre forsøg i et stort antal boligafdelinger med måling og indsamling af nøgletal, analyse og implementering.

Forventningerne er, at projektet kan danne et metodisk grundlag for fremtidens drift – i første omgang er det ikke færdige løsninger, der arbejdes på – men benchmarkingværktøjer, som kan bruges i udviklingen af boligorganisationernes drift.

”Dette projekt udvikler grundlaget for et indberetningssystem ved at teste dataindsamlingsmetoder, udarbejde vejledninger til dataindsamling og vejledning til benchmarking som ledelses- og styringsværktøj. Slutproduktet bliver en bedre mulighed for læring i hele branchen med udgangspunkt i best practice”, fortæller projektleder Ida Ravnholdt Poulsen fra Boligkontoret Danmark.

De syv organisationer, der deltager i projektet, råder samlet set over ca. 170.000 af Danmarks almene boliger. Projektet er støttet af Landsbyggefonden og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og følges blandt andet af BL og Ministeriets effektiviseringsenhed.Fakta

Status

Igangværende projekt

Kontakt

Ida Ravnholdt Poulsen

Mail:

idpo@bdk.dk

Støttet af

Projektejer


Effektiv drift Projektledelse & forandring