Almen Projekthåndbog

Så er der konkret og praktisk hjælp til din byggesag! Håndbogen henvender sig til bygge- og projektledere, især i små og mellemstore boligorganisationer. Parterne bag Den Almene Projekthåndbog sikrer, at du altid kan hente kvalitetssikrede og opdaterede dokumenter fra hjemmesiden og gøre til dine egne.

Om projektet

Den almene projekthåndbog er et initiativ fra Byggenetværk Jylland, der i samarbejde med erfarne projektledere og rådgivere har lagt et stort arbejde i at udvikle værktøjerne og vejledningerne. I samarbejde med AlmenNet er Den Almene Projekthåndbog nu lagt på en digital platform.

Gå direkte til projekthåndbogen

”Formålet med projektet er jo at udvikle, opdatere og tilpasse projekthåndbogen for AlmenNets medlemmer og den øvrige sektor. På denne måde kan der samlet set spares tid og ressourcer, fordi den enkelte boligorganisation ikke behøver at have sin egen projekthåndbog”, fortæller Erling Weber Jensen, direktør i Skanderborg Andelsboligforening, som har været projektansvarlig.

Det er projekthåndbogens udgangspunkt, at små og mellemstore boligorganisationer kan mangle systemer og værktøjer til at håndtere byggesager, og derfor ofte indkøber ekstern bistand til selv mindre komplicerede bygge- og renoveringsprojekter.

”Den Almene Projekthåndbog giver et godt grundlag for at arbejde med byggesagerne. Materialet er tilpasset til gældende love og betingelser. Det sparer tid. Rammerne for fx indhentning af tilbud er standardiserede og det giver ensartet kvalitet” siger Gunnar Grangaard, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, som har været projektleder på opdatering og digitalisering af Den Almene Projekthåndbog.

”I projekthåndbogen er der inden for de forskellige kapitler og afsnit blå bokse, som henviser til, og ikke mindst husker en på de relevante vejledninger og dokumenter, som kan være med til at sikre en god byggesag. Vi mener, at disse opmærksomhedsfelter rammer mindst 95% af det, man har brug for,” fortsætter Gunnar Grangaard.

Idéen med projekthåndbogen er altså at gøre almene byggeafdelinger i stand til at agere professionelt som bygherre med et godt overblik over byggeprocessen og at gøre opdateret materiale, der basalt er brug for i alle bygge-/renoveringsprojekter, let tilgængeligt. Vælges der mere komplicerede processer som fx udbud med forhandling, bør der fortsat overvejes at supplere med ekstern bygherrerådgivningsbistand.

”I mindre og mere ”traditionelle” sager giver Projekthåndbogen mulighed for at gøre mere af arbejdet selv og dermed billiggøres projekterne. I forbindelse med større projekter får projektlederen mulighed for at indhente opdateret forhåndsviden til brug for dialogen med rådgiveren” afslutter Gunnar Grangaard.

Den Almene Projekthåndbog stilles vederlagsfrit til rådighed. Man skal blot have et password for at kunne tilgå dokumentsamlingen, som fås ved henvendelse til AlmenNets sekretariat. Ultimo 2018 kan brugerne se frem til lanceringen af en AB18-revision af håndbogens dokumenter, med de nye betingelser for bygge- og anlægsarbejder.

Den Almene Projekthåndbog og hele samlingen af paradigmer og vejledninger, er tilgængelige her: almenprojekthåndbog.dk

Projektet er støttet af Landsbyggefonden og blev færdiggjort i efteråret 2018.

Gå til projekthåndbogen her

 

“Den Almene Projekthåndbog giver et godt grundlag for at arbejde med byggesagerne. Materialet er tilpasset til gældende love og betingelser. Det sparer tid.”
Gunnar Grangaard, projektleder

Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Ole Nielsen

Mail:

olni@bsjviborg.dk