AlmenNet udviklingsprojekter

Seneste projekter Seneste AlmenNet udviklingsprojekter (Viser 1-12 ud af 46)

Aktive Stueetager

Skab liv i gaden med aktive stueetager!

Fortætning

Nyt, afsluttet udviklingsprojekt med AlmenHæfte. Læs mere her!

Fremtidens seniorboformer og fællesskaber

Værktøjsplatform til almene boligorganisationer.

Genanvendelse af overskudsjord og betonaffald lokalt

Der er stort potentiale i genanvendelsen af byggeaffald. 

Genhusning eller ej?

Ny viden og erfaringer om genhusning.

Vejen til elbiler i den almene sektor

Nyt projekt, som gør det nemmere for boligorganisationerne at tage beslutninger, når der skal vælges en fremtidssikret model vedr. el-ladestandere.

Ny AlmenVejledning om Nabodrift

Nabodrift er et nyt bokoncept, hvor effektivisering går hånd i hånd med et fokus på fællesskab, rummelighed og bidrag til samfundsudviklingen.

Tryghed i kældre

Kældre udfordrer den enkelte beboers tryghed. Nyt udviklingsprojekt vil forsøge at ændre den tendens.

Strategiske partnerskaber i alment byggeri

Vidensopsamling fra partnerskaberne fsb HJEM og Byggepartnerskabet &Os