Advisory Board

Den 29. august 2022 nedsatte AlmenNet et advisory board med målet om at styrke foreningens faglige inputs, netværk og innovationskraft.

Deltagerne er udvalgt, så de tilsammen dækker en række fagområder inden for det humane og sociale, teknologiske, fysiske, organisatoriske, samt økonomiske og politiske felt.

Advisory boardet består af: