5 JANUAR 2024

Fortætning er mere miljøvenligt end at bygge nyt

Bliv klogere på fortætning af almene boligområder på to nye temadage

Læs nyhed

Det er efterhånden udbredt viden, at nybyggeri er en af vores største kilder til CO2-udledning, forurening og ikke mindst forringet biodiversitet, som blandt andet er drevet af byggeriets arealanvendelse. De mest bæredygtige kvadratmeter er dem, vi ikke bygger, og vi har et ansvar for at få mest muligt ud af de kvadratmeter, vi allerede har. 

Ifølge Concito skal vi stoppe helt med at bygge nyt i det åbne land, hvis vi vil opfylde klimakravene og reetablere den nødvendige biodiversitet i Danmark. Når det er sagt, så ved vi også, at vi bliver flere og flere mennesker - og alle skal have tag over hovedet. Vi kommer ikke til at kunne undvære bygninger, og vi kommer heller ikke til at stoppe med at bygge nyt og bygge om. 

I mange byer er der efterspørgsel på flere almene boliger. Der kan være behov for finansiering eller andre problemstillinger ude i de enkelte boligområder, som gør det oplagt at undersøge mulighederne for fortætning med private boliger.

Bliv klogere på fortætning
Derfor inviterer AlmenNet til en temadag om fortætning af almene boligområder sammen med Holst Advokater, Arkitema og Raundahl & Moesby. Det foregår i København den 31. januar og i Aarhus den 1. februar 2024 kl. 10-15.

På temadagen kan du blive klogere på mulighederne ved fortætning af almene boligområder. Du vil få faglige oplæg om fortætning, blive inspireret med arkitektoniske perspektiver og blive klogere på den private aktørs overvejelser.

”Der er også kommet vigtige fortolkningsbidrag til lovgivningen om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger. I den anledning vil vi genbesøge de juridiske rammer til temadagen” siger Svend Bjerregaard fra advokatfirmaet Holst.

Udfordringer og forhindringer
Vi vil også drøfte konkrete eksempler fra den almene sektor. Derfor kommer boligselskabet Sct. Jørgen og Boligforeningen Århus Omegn til hhv. København og Århus og fortæller om et vellykket infill fortætningsprojekt med nye almene boliger i en eksisterende afdeling. Vi runder dagen af med fælles drøftelse og erfaringsudveksling om konkrete eksempler på udfordringer og forhindringer med fortætning.

Målgruppen er byggechefer, projektledere og direktører m.v. Det er gratis at deltage, og der er et begrænset antal pladser. Frist for tilmelding er til og med mandag den 22. januar 2024.