18 APRIL 2023

Udviklingsdage satte spot på fællesskaber

Få et indblik i temaerne, der blev diskuteret og arbejdet med på de første udviklingsdage om ’Levende lokalsamfund forebygger ensomhed’.

Læs nyhed

I marts afholdt AlmenNet sine første udviklingsdage under den store overskrift ’Værdiskabende Boligområder’, hvor temaet for de to dage i hhv. Aarhus og København var ’Levende lokalsamfund forebygger ensomhed’. 79 deltog, heraf 38 fra almene boligorganisationer og 41 andre aktører, heriblandt arkitekter, civilsamfundsaktører og private udviklere.

”Den første runde af udviklingsdage har vist, at der er et behov for at kunne mødes på tværs af sektorer og udveksle viden og erfaringer om de temaer, der optager os alle sammen i det daglige. Denne gang handlede det om lokalsamfundets rolle i forebyggelsen af ensomhed, og det var tydeligt, at deltagerne havde meget at tale om”, siger Bjørn Askholm, konsulent i AlmenNet.

Nye muligheder for fællesskaber
I alt 13 projektidéer opstod på dagene. En stor del af idéerne kredsede om, hvordan fællesskaber opstår ude i boligområderne, og hvordan man hjælper dem godt på vej.

Her arbejdede en af projektgrupperne på et strategisk beslutningsværktøj, som viser, hvorfor fællesskabsopbyggende aktiviteter skal prioriteres, hvordan det kan gøres, og hvordan fællesskaber skaber værdi. En anden gruppe italesatte behovet for at afdække beboernes behov og barrierer for deltagelse i relationer og fællesskaber – og grunde til ikke at deltage.

Flere grupper arbejdede med, hvordan de fysiske faciliteter i boligområdet som fx fælleshuset, kan understøtte lokale fællesskaber, der går på tværs af ejerformer og matrikler.

Her kredsede diskussionerne sig især omkring, hvordan fælleshuset eller boligområdet kan bidrage til den lokale sammenhængskraft trods lovgivningsmæssige barrierer som sideaktivitetsbekendtgørelsen i Almenboligloven, der kort sagt går ud på, at almene boligorganisationer ikke må tjene penge på fx udlejning af lokaler til foreninger.

Driftmedarbejdernes unikke rolle
Driften er altid til stede i boligområderne og har et særligt kendskab til både bygninger, område og ikke mindst beboerne. På udviklingsdagene opstod to konkrete projekter, der tager afsæt i driftens rolle i de lokale fællesskaber. Et om, hvordan driften kan understøtte grønne nabofællesskaber, og et andet om, hvordan ejendomsfunktionærerne kan understøtte social trivsel i boligafdelingerne.

Alle projektgrupper får nu tilbuddet om at mødes for at diskutere, om idéerne kan blive til nye AlmenNet udviklingsprojekter. Ønsker du at deltage i et projekt, er du velkommen til at kontakte sekretariatet for mere information.