13 MARTS 2023

Nyt projekt skal sætte skub i energirenoveringer

AlmenNet, BL - Danmarks Almene Boliger, rådgivningsvirksomheden Sustain og en række andre stærke aktører får støtte af Realdania til udviklingsprojektet ’Den grønne model’.

Læs nyhed

Udviklingsprojektet ’Den grønne model - Best practice for energi- og helhedsrenoveringer i den almene sektor’ skal omsætte erfaringer med energirenoveringer til en vejledende håndbog, der viser vejen for proces og finansiering af energirenovering til alle landets almene boligorganisationer.

Håndbogen kommer både til at samle energirenoveringens komplekse projekt- og finansieringsprocesser til håndgribelige løsninger og skal klæde beslutningstagerne i den almene boligsektor på til at integrere energioptimering i helhedsrenoveringer.

Og netop dét gør tiltaget nytænkende. Med ’Den grønne model - Best practice for energi- og helhedsrenoveringer i den almene sektor’ bliver et stigende behov for klar og brugbar vejledning nu dækket, når det kommer til energirenovering.

Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet

”Der mangler i dag en gennemgribende proces- og finansieringsvejledning, som boligorganisationerne kan læne sig op ad. Når man har den nødvendige viden tilgængelig, kan man opnå meget store gevinster for både beboere og boligorganisationer,” siger Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet.

Et vigtigt skridt for den grønne omstilling
Der er et stort behov for at sætte skub i den grønne omstilling i den almene sektor og for i fællesskab at sikre, at der gennemføres flere energirenoveringer. Energirenoveringer er et helt centralt element i en ambitiøs grøn omstilling af den almene sektor, og samtidig kan effektiviseringerne også medvirke til en mere afdæmpet stigning i den samlede boligudgift, hvilket vil bidrage positivt til bekæmpelsen af energifattigdom.

Christian Niepoort, CEO i Sustain.

”I Danmark kan vi fjerne op til otte procent af vores CO2-udslip ved at energirenovere ejendomsmassen. Ud over en grønnere fremtid, bidrager energirenoveringer til en øget kvalitet af vores boligmiljøer, mere tryghed i boligøkonomien og et sundere indeklima. Den almene boligsektor udgør en fjerdedel af den samlede boligmasse og er derfor en uhyre vigtig del af denne transformation. Behovet for at sætte skub i den grønne omstilling i den almene boligsektor er stort, og med projektet ’Den grønne model’ tager vi nu i fællesskab et stort skridt for at få gennemført flere energirenoveringer,” udtaler Christian Niepoort, CEO i Sustain.

En kort frist
Energirenoveringer af større ejendomme, fx almene boligafdelinger, skal som regel foretages i forbindelse med en forestående helhedsrenovering, hvor energioptimering ikke automatisk inkluderes i projektet. Med boligaftalen fra 2020 blev der igangsat renoveringer af ca. 72.000 almene boliger i perioden 2020 – 2026.

Mikkel Jungshoved, teknisk konsulent i BL – Danmarks Almene Boliger.

”Boligorganisationerne har en unik mulighed i disse år. Derfor er det vigtigt, at boligorganisationerne har de bedste kort på hånden, når energirenoveringer og helhedsplaner skal tænkes sammen,” siger Mikkel Jungshoved, teknisk konsulent i BL – Danmarks Almene Boliger.

Stærkt samarbejde
Projektet bliver det første af sin slags, og det har været afgørende at sikre en stærk og bred forankring fra start. Med i projektet er AlmenNet (projektejer), Sustain, BL - Danmarks Almene Boliger, Landsbyggefonden, Boligselskabet Sjælland, Boligkontoret Danmark, FA09, FOB, SALUS, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, SYNERGI og BUILD (Aalborg Universitet). Projektet er støttet af den filantropiske forening Realdania.

”Energirenoveringer af eksisterende ejendomme er en vigtig brik, når Danmark skal reducere sit CO2-udslip, og derfor er det helt afgørende, at den almene sektor bidrager. Jo flere energibesparelser vi i fællesskab kan realisere, jo bedre er udsigten til, at vi kan gå en grønnere fremtid i møde. Projektet bliver det første af sin slags i Danmark, og det er en stor styrke, at der står en bred forankret gruppe bag initiativet. Vi har derfor store forventninger til, at den håndbog og de øvrige formidlingsprojekter, som indsatsen rummer, faktisk kommer til at gøre en afgørende forskel for at vise vejen for proces og finansiering af energirenovering til ledelser og beboere i alle landets almene boligorganisationer,” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania.

Fakta

  • I en analyse beregnede Deloitte for Boligministeriet (2019) et energirenoveringsefterslæb på ca. 14 - 17 mia. kr. i den almene sektor.
  • I perioden 2020 – 2026 renoveres over 72.000 almene boliger.
  • Projektet samler viden og erfaring om finansieringsmæssige, tekniske, juridiske og processuelle hensyn ifm. energirenoveringer i den almene boligsektor.
  • Projektet er støttet med 2.87 mio. kr. af den filantropiske forening Realdania.
  • Projektet forventes afsluttet ultimo 2024.