7 FEBRUAR 2023

Videnshub på jagt efter fremtidens boligområder

Almene boligorganisationer og AlmenNet rækker ud til nye samarbejdspartnere, der vil være med til at gøre en forskel i det byggede miljø.

Læs nyhed

Som forening er AlmenNet sat i verden for at sikre udvikling, der er levedygtig i de almene boligområder. Udviklingsprojekterne har indtil nu været båret frem af foreningens medlemmer, de almene boligorganisationer, men nu rækker AlmenNet også ud til andre aktører.

”I AlmenNet tror vi på, at de almene boligområder kan skabe endnu mere værdi for beboerne, for lokalsamfundet og klimaet, hvis vi går sammen med rådgivere, forskere, civilsamfund, fonde og andre ildsjæle. De almene boligorganisationer vil gerne samarbejde om at sikre den nytænkning, der er behov for sammen med alle, der kan bidrage med deres viden, erfaringer, midler og vilje”, siger Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet.

Tiderne skifter
De seneste år har den almene sektor udviklet sig markant. Driften er blevet effektiviseret for 1,8 mia. kr., nye boformer imødekommer den demografiske udvikling, og helhedsrenoveringer har fremtidssikret mange danskeres hjem.

”Den positive udvikling opstår i boligorganisationerne og kan mærkes lokalt i boligområderne. Branchen har taget et stort skridt, men vi er langt fra i mål, og vi kan komme meget længere med nye samarbejdspartnere”, siger Steen Ejsing, bestyrelsesformand i AlmenNet.

Foreningens sekretariatsleder håber, at samarbejdet mellem de almene boligorganisationer og eksterne aktører kan skabe nye netværk og fælles løsninger på fremtidens udfordringer:

”Alene den almene sektor har 600.000 boliger fordelt i hele landet. Vi har et ansvar for den plads, vi optager i byen, men også et stort potentiale for at skabe mere værdi lokalt,” siger Niklas Jarnit.

Stor betydning for boligområderne
Mette Mechlenborg, seniorforsker i BUILD og medlem af AlmenNets advisory board, glæder sig til at se, hvad nye samarbejder i boligområderne kan føre med sig.

”Den almene sektor og nye samarbejdspartnere har et enormt potentiale for at skabe lokal værdi – både socialt, klimamæssigt og økonomisk. Derfor glæder det mig også, at AlmenNet rækker hånden ud. Det kan få stor betydning for landets boligområder”, siger Mette Mechlenborg.

I marts og april 2023 inviterer AlmenNet til en række udviklingsdage under overskriften ”Levende lokalsamfund forebygger ensomhed” og ”Eksisterende boligområder imødekommer fremtidens behov” i Jylland og på Sjælland, hvor ansatte i boligorganisationer og andre interesserede sammen knækker koden for, hvordan et boligområde kan skabe værdi på flere bundlinjer. Læs mere på www.almennet.dk.

 

Fakta

  • AlmenNet er en udviklingsforening og spirekasse for projekter, der fremtidssikrer almene boligområder til gavn for beboere, samfundet og planeten.
  • Foreningens medlemmer består af udviklingsorienterede almene boligorganisationer og -administrationer.
  • AlmenNet har i dag 57 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer over 80 procent af alle almene boliger i Danmark.
  • Gennem fælles udvikling og læring vil foreningen medvirke til, at de almene boliger også i fremtiden vil være attraktive på boligmarkedet og appellere til brede beboergrupper.
  • AlmenNet har til formål at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger. I 2022 har AlmenNet fx afsluttet udviklingsprojekter om el-ladestandere i almene boligområder og biodiversitet.