18 DECEMBER 2023

Projekthåndbogen i nye klæder

Værktøjer og dokumenter fra den Almene Projekthåndbog overdrages til Byggeskadefonden og kan nu tilgås af alle på BygAlment.dk.

Læs nyhed

Siden 2018 har AlmenNet tilbudt boligorganisationerne værktøjer og dokumenter til at udarbejde byggeprogrammer og udbyde rådgiver- og entreprenørydelser. Håndbogen har med sine næsten 1000 oprettede brugere demonstreret sin relevans for sektoren, og den har gjort hverdagen lettere i mange byggeafdelinger.

Fra jysk samarbejde til national videndeling
Den Almene Projekthåndbog blev udviklet på initiativ af Byggenetværk Jylland i samarbejde med erfarne projektledere og rådgivere. Den bygger på en præmis om, at de små og mellemstore boligorganisationer mangler systemer og værktøjer til at håndtere byggesager i egne byggeafdelinger, og derfor ofte indkøber ekstern bistand til selv mindre komplicerede bygge- eller renoveringsprojekter.

Det er dog ikke uden omkostninger at drifte en projekthåndbog, og i 2017 tilbød Byggenetværk Jylland at overdrage håndbogen til AlmenNet, så alle i branchen kunne få gavn af den, mod at den blev opdateret og videreudviklet via AlmenNet. I 2018 lancerede AlmenNet Den Almene Projekthåndbog, som sidenhen er blev opdateret løbende.

Efter fem gode år i AlmenNets varetægt har Projekthåndbogen fået nyt liv på Byggeskadefondens nye site, bygalment.dk. I samme ombæring er der skåret ind til benet, så kun de væsentligste paradigmer og aftaledokumenter er kommet med.

Ny platform for almene byggesager
For godt en uge siden lancerede Byggeskadefonden BygAlment.dk. En digital platform til dokumentation af almene byggeprojekter.

Det bliver obligatorisk at anvende BygAlment.dk til almene byggeprojekter, når en ændring af støttebekendtgørelsen forventeligt træder i kraft primo 2024. Almene bygherrer, deres rådgivere og entreprenører skal efter ændringen af støttebekendtgørelsen bruge BygAlment.dk, når de bygger eller renoverer almene boligbyggerier, der er omfattet af Byggeskadefondens eftersyns- og skadeordning.

Med paradigmerne fra projekthåndbogen bliver BygAlment.dk stedet, hvor alle almene bygherrer kan finde et samlet overblik over aftaledokumenter. Derfor er det også med store glæde i AlmenNet, at indholdet i Projekthåndbogen skifter ejer og kan bruges i en ny sammenhæng.

”Boligorganisationerne skal i forvejen ind på BygAlment.dk, når de skal bygge og renovere, og derfor har vi vurderet, at Projekthåndbogens dokumenter kan blive synliggjort og brugt af endnu flere ved at være tilgængelige her,” siger Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet.

Videreudviklingen fortsætter
Ligesom AlmenNet opdaterede og videreudviklede på Projekthåndbogen, er det også Byggeskadefondens hensigt at sikre, at dokumenterne altid er opdaterede, og at der løbende kommer flere til.

”Vi ved, at mange har været glade for Projekthåndbogen, og vi vil fortsat sikre, at det flotte arbejde fortsættes og videreudvikles,” siger Kathrine Birkemark, driftsdirektør i Byggeskadefonden.

Paradigmerne fra Den Almene Projekthåndbog er opdateret i forbindelse med lanceringen af BygAlment.dk og ligger tilgængelig under fanen ’Værktøjer’.

Find paradigmerne og læs mere om BygAlment på bygalment.dk