30 NOVEMBER 2023

Kæmpe tilslutning til AlmenNets årsseminar 2023

Over 70 tilmeldte fik taget til at lette i Boligkontoret Fredericias transformation af Købmagergades skole – bogstaveligt talt.

Læs nyhed

Kulden bed sig gennem mursten og store vinterfrakker, da AlmenNets medlemmer var samlet til årsseminar onsdag den 29. november i Fredericia i afd. 603 på Købmagergade skole, der i dag fungerer som seniorbofællesskab.

Boligkontoret Fredericia var værter, og direktør Finn Muus bød velkommen med en fortælling om de unikke rammer, transformationen af skolen og Fredericias udvikling, der stormer frem i disse år med nye arbejdspladser og voksende boligefterspørgsel – også efter almene boliger.

Overskriften for den faglige del af dagen var ”Den almene bolig og boligmarkedet”, hvor Jacob Stoumann fra boligkonceptet LifeX og Mette Mechlenborg fra BUILD gav tilhørerne en indføring i tendenser på det private boligmarked, og hvordan den almene sektor har potentialet til at brande den almene bolig som livsstilsbolig nu og i fremtiden.

Jacob Stoumann, real estate director i LifeX

”En række stærke globale tendenser ændrer i dag den private ejendomsbranche, men forbrugerne og lejerne ændrer sig også. Nye familiemønstre og flere enlige, krav om bæredygtighed og ændrede forventninger til boligen stiller nye krav til ejendomsbranchen og åbner samtidig for innovation, nytænkning og nye markedsmuligheder,” sagde Jacob Stoumann, ejendomsdirektør i LifeX, der tilbyder moderne bofællesskaber i storbyer i hele Europa.

Udtryk for ændrede boligbehov
Jacob Stoumann gennemgik en række konkrete cases af nye koncepter på det private ejendomsmarked, og de mange nye koncepter er udtryk for, at vores boligbehov ændrer sig, fortalte Mette Mechlenborg.

”Parcelhus med have er en boligform og -drøm, der er udfordret af virkeligheden. Der er færre kernefamilier i dag, og der er flere, der bor alene end i par. Vores boliger tømmes for liv og fællesskabet skal findes uden for vores hoveddør. Samtidig er gevinsten ved at ”eje mursten” geografisk betinget, og den kommende generation på boligmarkedet efterspørger bæredygtighed i deres bolig”, sagde Mette Mechlenborg, seniorforsker på BUILD.

Og netop på bæredygtighedsdagsordenen har den almene sektor enormt potentiale.

”Det etiske forbrug og ønsket om at være en del af omstillingen bliver mere og mere en del af boligvalget. Og her har den almene boligsektor organiseringen, kompetencerne og muligheden for at vise vejen. I kommer med et kæmpe knowhow,” sagde Mette Mechlenborg og opfordrede forsamlingen til at kigge deres boliger med nye øjne.

Historisk vingedrys
De faglige oplæg gav anledning til en aktiv drøftelse omkring bordene om, hvad den almene boligsektor kan lære af de private aktører på ejendomsmarkedet, og hvordan den almene bolig kan blive et livsstilsvalg.

Pludselig dryssede det fra loftet, og det var ikke sne. Om det var varmen fra de mange tilmeldte, diskussionslysten eller noget helt tredje, der fik den historiske bygning til at drysse, er ikke til at sige, men det var anledning til et godt grin i salen.

Efter frokost var der rundvisning i transformationen af den gamle pige- og drengeskole fra 1898, der i dag består af 53 unikke almene boliger i et seniorbofællesskab i både det eksisterende byggeri og infill-byggeri.

”Før lå Købmagergade Skole øde hen, men nu har vi skabt et aktivt boligområde med smukke omgivelser i det centrale Fredericia. Det har givet liv i lokalområdet og værdi for både de seniorer, der bor i bebyggelsen, og de lokale”, fortalte Finn Muus, direktør i Boligkontoret Fredericia.

Dagen sluttede med god opbakning til repræsentantskabsmøde med formandens beretning ved Steen Ejsing, bestyrelsesformand i AlmenNet og byggechef i DAB, og fremlæggelse af regnskaber og budget ved Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet.

 

Mere om år 2023 i AlmenNet

 

"Kig på jeres boliger igen med friske øjne og identificer afdelingernes DNA", var et af budskaberne fra Mette Mechlenborg, seniorforsker på BUILD.

Mange historiske detaljer er bevaret i Boligkontoret Fredericias transformation af Købmagergade skole.

Over 70 var tilmeldt AlmenNets Årsseminar 2023.