22 NOVEMBER 2023

Innovative udviklingsprojekter skaber værdi

Bliv klogere på et udpluk af AlmenNets igangværende projekter, der skaber ny viden om alment byggeri og boligområder.

Læs nyhed

AlmenNets medlemmer står i spidsen for flere spændende projekter, der ikke alene afspejler organisationens engagement i den almene boligsektor, men også dens vilje til at innovere og forbedre.

Projekterne spænder bredt – fra energieffektivisering og miljøvenligt vedligehold til strategiske partnerskaber og social ansvarlighed. Dyk ned i nogle af dem her.

Den grønne model: En håndbog for bæredygtig energirenovering 

Med et fokus på den almene sektors næsten 600.000 boliger, sigter 'Den grønne model' mod at omsætte komplekse energirenoveringsprocesser til håndgribelige løsninger. Dette projekt udarbejder en vejledende håndbog, der forenkler de udfordrende aspekter af finansiering, jura og teknik. Med bred støtte fra organisationer som AlmenNet og Sustain, sætter dette initiativ en ny standard for energieffektivisering i sektoren.

Læs mere

Klimavenligt vedligehold: En ny vision for miljøbevidst boligdrift 

Dette projekt udforsker de miljømæssige konsekvenser af forskellige vedligeholdelsesmetoder og sigter mod at implementere denne viden i de daglige drifts- og vedligeholdelsesstrategier i almene boligorganisationer. Med sin basis i en treårig Ph.D. ved Aarhus Universitet, støttet af AlmenNet og DFM, repræsenterer dette initiativ et vigtigt skridt mod mere bæredygtige boligstrategier.

Læs mere

Business 2 Community: Udvikling af socialt ansvarlige lokalsamfund 

'Business 2 Community' undersøger, hvordan private virksomheder kan have en positiv indvirkning på lokalsamfundene. I samarbejde med Neighborhood Lab, KAB og Himmerland Boligforening udforsker projektet, hvordan udviklingsprojekter kan integrere social ansvarlighed. Målet er at styrke den sociale sammenhængskraft og skabe stærkere bånd mellem boligafdelinger og deres nabolag.

Læs mere

Strategiske partnerskaber vol. 2: Nye veje i byggesamarbejdet 

Dette projekt fortsætter undersøgelsen af strategiske partnerskaber i renoveringsprocessen i den almene boligsektor. Ved at analysere partnerskaber som fsb HJEM, &os og LIVA, søger projektet at frembringe ny indsigt omkring kvaliteten i byggeprocessen og dens indvirkning på beboertilfredshed og medarbejdertrivsel. Denne indsigt vil være afgørende for at forbedre fremtidige byggeprojekter og samarbejder.

Læs mere

Se alle AlmenNets udviklingsprojekter