Her er AlmenNets advisory board

Syv stærke aktører fra det byggede miljø skal komme med indspark til AlmenNets udviklingsarbejde de kommende år.

AlmenNet har i samarbejde med Smith Innovation nedsat et advisory board bestående af syv medlemmer, der mødtes første gang den 29. august.

Deltagerne er udvalgt, så de tilsammen dækker en række, af bestyrelsen, prioriterede fagområder indenfor følgende såkaldte ”drivers”: humane og sociale, teknologiske, fysiske, organisatoriske, samt økonomiske og politiske drivers.

Udover faglige kompetencer, har det været centralt for AlmenNets bestyrelse at sikre en diversitet i advisory boardet, som i helhed dækker forskning og praksis og en bredde i byggeriets værdikæde. Deltagerne repræsenterer kompetencer inden for både nybyggeri og renovering, opførelse og drift. Desuden har det været vigtigt at finde profiler med et bredt og internationalt udsyn.

Udviklingsområder i støbeskeen
Advisory boardets opgave er i løbet af tre møder i efteråret at finde 10-15 udviklingsspor for AlmenNets fremtidige arbejde. Sporene indstilles til bestyrelsen, hvorefter den træffer beslutning om, hvilken strategisk retning AlmenNet skal arbejde i de kommende år. AlmenNet ser frem til samarbejdet og har høje forventninger til, hvad arbejdet i advisory boardet munder ud i.

”Det er lykkedes at sammensætte et advisory board, som dækker en stor bredde indenfor både fagområder og kompetencer. Efter første møde med gruppen, er jeg ikke i tvivl om, at de tilsammen vil komme med nogle spændende og innovative forslag til, hvad AlmenNet skal beskæftige sig med de kommende år,” siger Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet.

Bestyrelsens beslutning om AlmenNets prioriterede udviklingsområder bliver offentliggjort i starten af november 2022.

Præsentation af advisory boardetHelle Lohmann Rasmussen, Viden- og udviklingschef, DFM netværk

Helle er uddannet Arkitekt og har en Master i ledelse af byggeri fra DTU.

Hun har en baggrund som rådgiver hos JJW Arkitekter og projektleder hos Campus DTU.


Foto: Laura Stamer

Lone Feifer, Director for Sustainable Buildings, VELUX Group
Lone Feifer er arikitekt MAA og har en postgraduate Master in Energy & Green Architecture. Hun arbejder som program direktør for bæredygtigt byggeri i VELUX gruppen.

Udover sin stilling I VELUX Group, er Lone også Generalsekretær hos Active House Alliance, bestyrelsesmedlem hos Det Kongelige Akademi og Advisory Board medlem hos DTU Civil Engineering.Nabil Zacharias Ben Chaabane, Projektleder, SLA

Tidligere udviklingskonsulent i Høje Tåstrup Kommune, projektleder i Københavns Kommune og byudvikler i KAB.

Nabil er uddannet geograf fra Københavns Universitet.Linda Høibye, Green Impact Director, Danmarks grønne investeringsfond

Tidligere Chief Marketing Manager i COWI og bestyrelsesmedlem i Green Building Council.

Udover sin stilling i Danmarks grønne investeringsfond er Linda bestyrelsesmedlem i EPD Danmark.Mette Mechlenborg, Seniorforsker, BUILD

Som forsker har Mette Mechlenborg en stor viden om hjem, hjemskabelse og hverdagspraksisser med særlig fokus på forholdet mellem idealer og materialisering.

Tidligere projektchef og rådgivningschef i BARK og medlem af Det Akademiske Råd.Jacob Stoumann, Network director, PropTech Denmark

Tidligere Director, International Relations, Regional Development and Innovation hos Oxford research.

Udover sin stilling i Proptech Denmark er Jacob Advisory Board medlem hos Nordic Proptech, Advisory Board medlem hos Digital Hub Denmark, bestyrelsesmedlem hos European Proptech Association.Nicolai Carlberg, ejer, Carlberg Aps

Nicolai Carlberg er uddannet etnolog fra Københavns Universitet og har i 15 år arbejdet med relationerne mellem mennesker og det byggede miljø.

Nicolai bruger sin viden som oplægsholder, mødefacilitator og debattør; samt censor ved Roskilde Universitet og er forfatter til en række faglige artikler og bøger om byudvikling, planlægning og arkitektur.