Den vilde natur skal blomstre i boligafdelingerne

Foto: KAB/Jakob Østergaard Nøhr i boligafdelingen Tunet.

Der er store problemer med biodiversiteten i Danmark. Udviklingsprojektet 'Vilde boligområder' skal hjælpe med at klæde boligafdelingerne på til at skabe mere vild og mangfoldig natur - til glæde for planter, dyr og mennesker.

Af Nicolai Zwinge for AlmenNet

Biodiversiteten globalt og i Danmark er udfordret, hvilket betyder både dyr og planter er truede. Der mangler ganske enkelt levesteder og føde.

Den gode nyhed er, at mange almene boligorganisationer arbejder med at skabe mere biodiversitet, og at der er masse af grønne arealer, man kan bruge. Men der er ikke samlet op på erfaringerne fra de almene boligafdelinger, og der mangler en guide til, hvordan man kan komme igang.

Det skal et udviklingsprojekt i AlmenNet ændre på. KAB samarbejder med en række afdelinger om at lave en vejledning til, hvordan man kan skabe mere vild natur i almene boligområder.

Vi kan gøre en forskel
“Vilde planter og dyrearter uddør i et tempo, vi ikke har set før,” fortæller landskabsarkitekt Sara Berg fra KAB. Hun arbejder sammen med projektleder Julie Skoven på en vejledning, der udkommer til august.

Når snakken falder på biodiversitet, så oplever Sara Berg ofte, at man taler om meget sjældne dyrearter, der uddør og om udfordringerne i Amazonas jungle. Men der er faktisk meget, vi kan gøre i byerne og i den enkelte boligafdeling.

“Vi kan gøre en masse for at holde hånden under de mere almindelige og de sjældne arter. Der er lavet undersøgelser, der viser, at nogle arter er i fremgang i byerne. Det er fordi vi nu generelt skruer op for den vilde natur,” forklarer hun.

En økologisk krise
Biodiversitet handler overordnet set om mangfoldigheden af planter, dyr, svampe og bakterier - og deres levesteder og samspil på jorden og i vandet. Det er en mangfoldighed, der er presset, fordi vi mennesker dyrker jorden så intensivt, fordi vi styrer naturen, og fordi vi nogle steder har skabt ubalance i naturen ved fx. at flytte arter rundt på kloden.

Den ubalance har fået flere eksperter til at tale om en økologisk krise på linje med klimakrisen.

“Vi skal gøre noget for naturen skyld. Men vi skal også spørge os selv, om vi er interesserede i den begrænsede natur, vi ender med at få. Natur er farver, dyr og oplevelser, og det er det, vi skal have ind i boligafdelingerne: Gode naturoplevelser,” lyder det fra Sara Berg. 

Hun ser stor interesse for at skabe mere vild natur i boligafdelingerne.

“Der er mange afdelinger, der har fået øjnene op for, hvad de kan gøre. Men der er et kæmpe potentiale for at gøre mere.”


Foto: KAB/Jakob Østergaard Nøhr i boligafdelingen Tunet

Win win
“I KAB har vi arbejdet med at styrke biodiversiteten i flere år. I afdelingerne efterspørger de konkrete løsninger, fordi det kan være lidt uoverskueligt at komme i gang med.”

Et sted at starte kan være at lade græsset gro, så man skaber en naturlig græs eng, hvor blomster og sommerfugle kan få frit spil. Men der er mange andre muligheder, forklarer Sara Berg.

“Man kan starte med at klippe hækken om vinteren i stedet for om sommeren. Man kan lade de store træer stå. Hvis man skærer dem ned, kan man gemme grenene i området. De skaber nye levesteder for insekter.”

Sara erkender, at forandring kan være svær, derfor skal man starte i det små tiltag.

“Man kan fx bygge et kvashegn. I stedet for at bruge energi på at køre kviste og grene væk, så brug det lokalt. Insekter trives i et kvashegn. Det skaber føde til fugle. På den måde kan man nemt skabe et miljø, der gavner flere arter.” 

Helt grundlæggende handler det om at starte med de tiltag, man kan overskue. 

“Det er min oplevelse, at når man først går i gang, så tager det fart. Der går lidt sport i den,” fortæller Sara Berg.

Få alle med
Hun oplever, at beboerne er nysgerrige, og at driftsmedarbejderne bliver stolte af de grønne arealer. For som hun understreger, så er der stor interesse for at skabe mangfoldige grønne områder. Derfor er det også vigtigt, at man får alle med i processen.

“Vi skal have beboerne med, fordi det jo også handler om at skabe interessante boligområder. Hvis man ikke forstår, hvorfor træerne ikke bliver fældet, eller hvorfor driften lader græsset gro, så vil man møde modstand - og i værste tilfælde blive tvunget tilbage til det, der var før,” siger Sara Berg og forsætter.

“Så skal vi sikre, at driften har den viden og de værktøjer, de skal bruge. De vil meget gerne, men det kan være ressourcekrævende, derfor er det vigtigt at starte i det små, så vi kan bygge videre på de gode historier.” 

Målet med den kommende vejledning er at demonstrere, hvordan boligområder med forskellige, enkle virkemidler kan bidrage til at øge biodiversitet, og dermed spille en afgørende rolle for vilde planter og dyrs vilkår i Danmarks byer.

Vejledningen “Vilde boligområder” udkommer til august, 2022.

“Vi kan gøre en masse for at holde hånden under de mere almindelige og de sjældne arter. Der er lavet undersøgelser, der viser, at nogle arter er i fremgang i byerne. Det er fordi vi nu generelt skruer op for den vilde natur.”
Sara Berg, landskabsarkitekt hos KAB.
Boligorganisationerne kan gøre en konkret forskel for at løse biodiversitetskrisen

Udviklingsprojekt skal gøre det nemmere at forandre udearealer – store som små – til spirende rum af rig og vildere natur og på den måde være aktive i at løse biodiversitetskrisen.

Vilde boligområder

Udviklingsprojektet 'Vilde boligområder' handler om at forandre udearealer – store som små – til spirende rum af rig og vildere natur.