Nye værktøjer til de almene bygherrer med fokus på arbejdsmiljø

Almene boligselskaber betragtes som bygherrer af Arbejdstilsynet. Det betyder, at boligselskabet skal påtage sig ansvaret for at planlægge og koordinere sikkerheden og sundheden under både projektering og selve udførelsen – og det er ikke altid lige let. Derfor er der nu hjælp at hente på et nyt site.

Enhver ombygning, nybygning og renovering påfører bygherre et ansvar for arbejdsmiljøet i hele byggeprocessen – både i forbindelse med planlægningen, projektering og selve udførelsen. Og det ansvar kan ikke overdrages eller udliciteres. Derfor er det vigtigt for en bygherre at sætte sig grundigt ind i, hvordan lovgivningen fungerer i praksis.

”Fælles for de mange almene bygherrer, jeg har talt med er, at de gerne vil tage et socialt ansvar for de mennesker, der arbejder på byggepladsen, så de ikke kommer til skade eller bliver nedslidte. Derfor har vi oplevet en efterspørgsel på værktøjer, som i højere grad henvender sig specifikt til de almene bygherrer, ” forklarer Signe Mehlsen, konsulent i Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere.

Bygherren har ikke det direkte ansvar for den enkelte medarbejder, men boligselskabet er forpligtet til at etablere – og lave løbende opfølgning – på det grundlag, som sikrer, at entreprenører og arbejdsgivere på byggepladsen kan planlægge og udføre arbejdet fuldt sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Mere information og gratis hjælp
Som en service overfor boligselskaberne har AlmenNet i samarbejde med Videntjenesten om arbejdsmiljø for Bygherrer og Rådgivere derfor udarbejdet en række korte explainers, materialer og cases, som alle sætter fokus på bygherreansvaret og de forskellige professionelle samarbejdspartneres ansvar og roller i forbindelse med projektering og udførelse af byggeri. Samtlige materialer kan findes på: https://arbejdsmiljø.almennet.dk/ 

Der vil løbende blive tilføjet flere cases og artikler til sitet, så derfor kan det godt betale sig at aflægge det et besøg i ny og næ.

"Vi håber, at de almene bygherrer kan se sig selv i de forskellige cases og explainers på det nye site, så de nemmere kan sætte sig ind i deres ansvar i forhold til arbejdsmiljø," siger Signe Mehlsen. 

Det er også muligt at få gratis hjælp af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere, hvis man har spørgsmål eller har brug for råd og vejledning i forhold til en konkret problematik som bygherre. Kontaktoplysninger kan findes her: https://bam-bus.dk/videntjeneste-for-bygherrer-og-raadgivere

 

 

Reglerne kort

Håndtering af bygherreansvaret vokser typisk med byggeopgavens størrelse. Fx er boligselskabet forpligtet til at udpege en arbejdsmiljøkoordinator, som kan varetage arbejdsmiljøkoordinering under projektering og byggefase, når der må forventes at være to – eller flere – virksomheder på byggepladsen samtidigt. Hvis der periodisk er mere end 10 medarbejdere på byggepladsen samtidigt, skal bygherren sikre, at arbejdsmiljøkoordinator udarbejder og ajourfører Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Det gælder også på mindre pladser, hvis byggeprojektet omfatter særligt farligt arbejde. Det er også bygherrens ansvar at sikre, at der udarbejdes en lovpligtig journal over fremtidig reparation og vedligehold, så arbejdsmiljøet for ejendomsfunktionærer og eksterne håndværkere sikres.

HVEM ER VIDENTJENESTEN OM ARBEJDSMILJØ FOR BYGHERRER OG RÅDGIVERE

Videntjenesten er en del af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvor bygherrer og rådgivere gennem en hotline kan få gratis hjælp omkring pligter, ansvar og konkrete arbejdsmiljøproblemer. Man kan også booke Videntjenesten til et gratis oplæg om reglerne. Desuden driver Videntjenesten en række udviklingsprojekter og faciliterer netværk for praktikere, bl.a. Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø, hvor der er flere almene bygherrer med.