Medarbejderne har stor betydning for det strategiske partnerskab

Denne artikel er udarbejdet som en del af vidensdelingen i udviklingsprojektet 'Strategiske partnerskaber'. 

Når en almen boligorganisation udbyder og etablerer et strategisk partnerskab, er det med troen på, at det er muligt at høste en række gevinster, når en bygherreorganisation og et leveranceteam indgår i et længerevarende og tillidsbaseret samarbejde. Trods samarbejdsdelen anses som værende altafgørende, findes der på nuværende tidspunkt ikke megen viden om, hvad et strategisk samarbejde indebærer, og hvilke forholdsregler, som bør tages.

Siden 2016 har en række offentlige såvel som almene bygherreorganisationer derfor udbudt og etableret strategiske partnerskaber. I den almene sektor er to partnerskaber i gang med fsb og KAB som bygherrer – fsb HJEM og byggepartnerskabet &os – mens et tredje partnerskab med Civica som bygherre forventes opstartet i foråret 2021. De tre partnerskaber har en samlet anslået værdi på ca. 13 milliarder kroner.

Forskellige fag og personlighedstyper gavner partnerskabet
Et strategisk partnerskab vil udvikle sig løbende. Denne veksling mellem udvikling og hverdag giver en dynamisk og til tider hektisk hverdag for den enkelte medarbejder. Det er derfor vigtigt at identificere og udvælge de rette medarbejderprofiler til partnerskabet, samt etablere nogle arbejdsrammer, som introverte såvel som ekstroverte medarbejdere kan trives i. Det fortæller David Ploug er kontorchef med ansvar for rådgivning i byggepartnerskabet &os.

”I det strategiske partnerskab kan der være fart på udviklingen af det tværfaglige samarbejde, og det potentiale, der ligger i den samarbejdsform, appellerer typisk til udviklingsorienterede og ekstroverte profiler. Det er dog vigtigt også at skabe plads til de mere detaljeorienterede og indadvendte typer, fordi der ofte ligger specialiseret viden og gode erfaringer hos den type af medarbejdere. Det går ikke at partnerskabet kun består af folk, der rykker hurtigt. Det er selvfølgelig vigtigt at der er energi, men det kan ikke stå alene,” siger han.

Rygraden i partnerskabet er tillid
Medarbejdere skal trænes og forberedes på at indgå i et strategisk partnerskab. Dette kan eksempelvis gøres ved at afholde interne uddannelsesdage, hvor medarbejdere introduceres og oplæres i partnerskabsspecifikke principper og værktøjer. Ligeledes kan det gøres ved opbygning af en særlig ’partnerskabskultur’, som foreskriver og opsætter forventninger til, hvordan en medarbejder bør agere som del af partnerskabet. Det fortæller Britt Nemmøe, Almen sektorchef hos Rubow Arkitekter og rådgiver i fsb HJEM.

”Det gode partnerskab kræver kulturbærere – nogle med viljen til at gå foran og sprede tankerne om partnerskabet helt ude på pladsen. Rygraden i partnerskabet er tilliden til hinanden. Hvis parterne mister tillid eller ikke får den opbygget ud til yderste organisatoriske led tidligt i partnerskabet, vil det føre til konflikter med risiko for siloopdeling mellem fagligheder i værdikæden. Det vil udfordre partnerskabets samarbejde og gøre det mindre udviklende, da man falder tilbage til, hvordan branchen ”plejer” at agere. Det kan være gift for en hel organisation,” siger hun.

Søren Houen Schmidt, Partnerskabsudvikler i byggepartnerskabet &os tilføjer:
”Succesen er opnået, når vi i partnerskabet har hinandens ryg og kan tage hinandens opgaver. Når man har en forståelse for hinandens opgaver, begynder man at agere som et team. Tilliden er en forudsætning for det, og det er tilliden, der skal være pejlemærket for samarbejdet,” siger han.

Fakta om udviklingsprojektet og de to strategiske partnerskaber
Udviklingsprojektet er etableret i regi af AlmenNet og på tværs af aktørerne fra de to igangværende strategiske partnerskaber i det almene; byggepartnerskabet &os, som består af KAB, Enemærke & Petersen, JJW arkitekter, KANT arkitekter, Norconsult, Oluf Jørgensen, SLA og Rekommanderet og fsb HJEM som består af fsb, NCC, RUBOW arkitekter, COWI og Smith Innovation. Udviklingsprojektet involverer de daglige ledelser af de to partnerskaber og faciliteres af partnerskabsudviklere fra Smith Innovation og Rekommanderet. På bagkant af hvert møde forfattes en til to artikler, som ved projektets udløb, samles op i en værktøjskasse til den almene bygherre.

Læs mere om udviklingsprojektet

Forfatter: Mie Wittenburg, partnerskabsudvikler og specialkonsulent hos Smith Innovation, og Nikolaj Frederiksen, erhvervs ph.d. hos E&P/BUILD
Redigering: Camilla Louise Kristensen, AlmenNet.

Strategiske partnerskaber i alment byggeri

Vidensopsamling fra partnerskaberne fsb HJEM og Byggepartnerskabet &Os