En markant ny strategi vedtaget på AlmenNets repræsentantskabsmøde 2021

Med vedtagelsen af principskitsen for en ny strategi og valget af ny formand på Årsseminar 2021 banede AlmenNets repræsentantskab vejen for nye, spændende initiativer og indsatser for foreningen. Initiativer som rækker langt ind i fremtiden.

I sidste uge mødtes repræsentantskabet til AlmenNets årsseminar, som blev afholdt i det nye KAB-hus på Enghavevej i København.

Her blev principskitsen for det fremtidige AlmenNet vedtaget. Den skal danne grundlag for udformningen af en endelig strategi, som skal vedtages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde medio 2022. Foreningen arbejder nu hen imod at blive endnu mere central i spørgsmål om udvikling inden for alment byggeri og boligområder.

Målet skal indfries ved hjælp af dannelsen af et Advisory Board, som sammen med medlemmer og bestyrelse skal identificere fokusområder med behov for udvikling. Herefter vil bestyrelsen vælge de prioriterede områder, som udmeldes til boligorganisationer, vidensorganisationer og finansielle partnere.

Bestyrelsens forslag til det nye AlmenNet blev fremlagt af formand, Rolf Andersson, byggedirektør i KAB.

”Selvom vi tilsammen sidder med en enormt stor viden om det almene, så har vi behov for at få hjælp til at skærpe vores blinde vinkler og sikre større udsyn og dybde via partnerskaber og et mere strategisk samarbejde med fonde,” lød nogle af budskaberne bag den principskitse, som allerede en uge forinden mødet blev fremsendt til repræsentantskabet. 

Forslaget, der nu er vedtaget, kan læses i sit fulde format under ”Download” i højre side.

AlmenNets har modtaget støtte fra Realdania til at gennemføre strategiprocessen.

Nyt formandskab

Foruden den nye principskitse skete der også ændringer i bestyrelsens sammensætning. Rolf Andersson takkede af efter 12 år som formand for AlmenNet. Han træder tilbage fra formandsposten, men fortsætter som suppleant. Rolf gav faklen videre til Steen Ejsing, byggechef i DAB.

”Jeg ser frem til arbejdet mod den nye strategi. Vi skal være stedet, hvor man kigger hen, når det handler om ny viden om det almene byggeri og fremtidens udfordringer,” sagde Steen Ejsing.

I forbindelse med valget af ny formand blev Allan Werge, direktør i Al2Bolig, valgt som næstformand. De yderligere ændringer i bestyrelsessammensætningen kan du læse herunder.  

Du kan læse mere om dagen i Fagbladet Boligen her.

AlmenNets bestyrelse 2021/2022

I år var formandsposten på valg og Rolf Andersson, byggedirektør i KAB, genopstillede ikke til posten. Tidl. næstformand, Steen Ejsing, byggechef i DAB, blev valgt som formand for AlmenNet for 2 år. 

Den ledige næstformandspost blev besat af Allan Werge, direktør i AL2bolig. 

Den ledige bestyrelsesplads efter Allan blev overtaget af tidl. suppleant, Henrik Max Rasmussen, byggechef i FAB.

Tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Charlotte Nørbak, direktør for byggeri og byudvikling i Domea.dk, Ole Nielsen, Direktør i Himmerland Boligforening og Kasper Nørballe, direktør i FA09.

De to ledige suppleantposter blev besat af Karina Lauridsen, kommunikations- og marketingchef i Boligkontoret Danmark og tidl. formand, Rolf Andersson, byggedirektør i KAB.   

Den nye bestyrelse ser ud som følger:

Formand Steen Ejsing, byggechef, DAB
Næstformand Allan Werge, direktør, AL2Bolig
Medlem Pia Lyngdrup Nedergaard, direktør, ØsterBO
Medlem Charlotte Nørbak, Direktør for Byggeri og byudvikling, Domea.dk
Medlem Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening
Medlem Lone Zeeberg, bygge- og udviklingschef, fsb
Medlem Ole Nielsen, byggedirektør, Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg
Medlem Kasper Nørballe, direktør, FA09
Medlem  Henrik Max Rasmussen, byggechef, FAB
Suppleant Karina Lauridsen, kommunikation- og marketingchef i Boligkontoret Danmark
Suppleant  Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
Observatør  Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 
Observatør  Annette Klint Kofod, kontorchef, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Observatør  Bent Madsen, direktør, BL  - Danmarks Almene Boliger

Hent referatet fra repræsentantskabsmødet under "download" i højre side.

​​Fotos fra dagen“Vi skal være stedet, hvor man kigger hen, når det handler om ny viden om det almene byggeri og fremtidens udfordringer”
Steen Ejsing, nyvalgt formand for AlmenNet