Highlights fra webinar om blandet byggeri

Her har vi samlet alt fra webinaret

Tak til alle som deltog i webinar om blandet byggeri, som blev afholdt den 27. januar 2021 i samarbejde med BL og Byggeskadefonden. Her har vi samlet alt det som blev præsenteret på webinaret.

Kort survey
Sammen med BL har vi lavet denne lille survey, som skal bidrage til fælles læring og videndeling om opførelse af blandet byggeri. Vi håber derfor, at du vil bruge 5 minutter på at besvare denne. Der er svar frist den 4. februar og samtlige besvarelser er anonyme.

Deltag her

Projektet, processen og produktet
v/ Henriette Mygind Krempel, juridisk chef i Byggeskadefonden

Paradigmerne er et samlet koncept, der skal sikre en ensartet praksis og klare aftaler, når private parter og almene boligorganisationer samarbejder om opførelse af blandet byggeri.

Dokumentpakken består af:

  • Betinget samarbejdsaftale
  • Betinget købsaftale
  • Betinget totalentreprisekontrakt
  • Paradigme til ejerforeningsvedtægt
  • Vejledning vedrørende anvendelse af dokumentpakken
  • Huskeliste

Se og hent paradigmer til aftaler på Byggeskadefondens hjemmeside her!

Gennemgang af dokumentpakken
v/ Liv Helth Lauersen og Veronica Wolthers-Petersen, SIRIUS advokater
Hent slides her

AlmenNets IKT-koncept
AlmenNet har udarbejdet et IKT-koncept, der består af en række dokumenter, som letter arbejdet med at stille de rigtige krav til IKT i byggeprocessen og den efterfølgende drift.
Hent vejledning og paradigmer her

Få succes i samarbejdet mellem almen og privat bygherre

 

Baggrund
Før 2020 var der i almenboligloven barrierer mod et samarbejde mellem en boligorganisation og en privat part om at opføre blandet byggeri. 1. januar 2020 trådte en ændring af almenboligloven i kraft. Det er herefter muligt for boligorganisationerne at opføre almene boliger i samarbejde med en privat part. Efter lovændringen kan boligorganisationer opnå tilsagn til nybyggeri opført af private bygherrer. Boligorganisationen kan købe en procentdel af det byggeri, den private part opfører.

For at sikre en ensartet praksis på området og klare aftaler, har Byggeskadefonden og BL udarbejdet paradigmer til aftaler mellem boligorganisationen og den private part. Det er fire paradigmer, der anbefales brugt som en samlet pakke.