Webinar-række: Grønnere, sundere og mere effektive renoveringer!

Via tre webinarer sætter vi fokus på nye, innovative løsninger til renoveringer. Webinarerne er gratis og kan ses samlet eller hver for sig efter eget ønske.

Sammen med REBUS og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer AlmenNet til webinar om grønnere, sundere og mere effektive renoveringer!

Siden 2016 har samfundspartnerskabet REBUS været i gang med at udvikle bæredygtige løsninger til den gode renovering af etageboligbyggeri. Der er udarbejdet metoder, værktøjer og produkter, som er blevet demonstreret og evalueret undervejs. Visionen med redskaberne er at fremme bæredygtige renoveringer, der gennemføres effektivt under hensyn til brugernes trivsel og behov for funktionalitet. Webinarerne vil sætte fokus på, hvordan disse løsninger bringes i spil. 

Webinarerne er helt gratis, og du vælger selv, om du vil deltage på ét, to eller tre webinarer! Dog er der en begrænsning på 100 deltagere, og pladser vil blive tildelt efter først-til-mølle-princippet. 

Du kan læse om de enkelte webinarer nedenfor. Ønsker du at få tilsendt materialer fra de afholdte webinarer, så kontakt os!

Webinar #1: Værdien af et godt indeklima og renovering i et totalværdiperspektiv (er afholdt)

På det første webinar i rækken fokuserer vi på to konkrete redskaber, udarbejdet i REBUS-partnerskabet. Det ene redskab er værktøjet IK-kompas, der gør det muligt at beregne, evaluere og - ikke mindst - tale om indeklimaet på en forståelig måde, mens det andet giver indblik i, hvordan man kan benytte totalværdi som metode og beslutningsredskab, når renoveringsstrategien skal lægges.

Webinar #2: Facader i høj kvalitet gennem mass-customization og dataudnyttelse (er afholdt)

I dette webinar dykker vi ned i et energieffektivt facadekoncept samt en databaseret løsning, der kan indsamle og omsætte bygningsdata til en bedre forståelse af energiforbrugets årsager.

Webinar #3: Storskala renovering som samarbejds- og produktionsform

På det tredje webinar i rækken sætter vi fokus på nogle af de nye samarbejdsformer, som vinder indpas i byggebranchen i disse år. Derudover ser vi nærmere på en ny tankegang for indkøb ved renovering.

Tilmeld dig her!