Webinarrække om udvikling af bæredygtigt alment byggeri

AlmenNet tilbyder gratis en række webinarer i juni om Udvikling af bæredygtigt alment byggeri. Det sker med afsæt i den helt nye publikation ’12 anbefalinger til udvikling af bæredygtighed i almene boliger’, af arkitekt PhD, Jan Johansson.


Om webinarerne med Jan Johansson + publikation med de 12 anbefalinger

Publikationen med de 12 anbefalinger, af Jan Johansson
Jan Johansson, arkitekt PhD, freelance, underviser og formidler

På tværs af boligbranchen arbejdes der aktivt med at sikre en mere bæredygtig boligmasse. Bygninger og brugerne forbruger energi og ressourcer, der skaber affald i stor skala, og vi er bundet op på de aktuelle byggemetoder i forhold til ressource- og energiforbrug, affaldsemissioner og miljømæssige skader.

Den komplekse og udfordrende dagsorden for bæredygtighed kræver en grundlæggende ændring i vores forståelse af naturen, formålet med bygningerne, arkitekternes- og bygherrens rolle og ikke mindst, hvilken rolle brugerne af bygningerne har.

Beboernes vaner, adfærd og beslutninger i hverdagspraksis er emner til diskussion, som direkte konsekvens af de miljømæssige udfordringer Danmark og resten af verden står overfor.

Med afsæt i den nyudgivede publikation ’12 anbefalinger til udvikling af bæredygtighed i almene boliger’ sætter vi fokus på, hvordan bygherren kan understøtte og modne den bæredygtige dagsorden i udviklingen og den efterfølgende drift af byggeriet i tæt samarbejde med brugerne – de almene beboere.

Webinarrækken består af fire webinarer, som kan ses samlet eller uafhængigt af hinanden. På hvert webinar dykker vi ned i to udvalgte anbefalinger og giver mulighed for spørgsmål og videndeling inden for det givne emne. 

Publikation: Anbefalinger til udvikling af bæredygtighed i almene boliger
Idéen med bogen er at fremme bæredygtighed i udvikling af nye almene boligbebyggelser på bagrund af brugernes erfaringer. Problemstillingen er, at vellykket bæredygtighed er et anliggende for brugerne, og at arkitekter, ordregivere og bygherrer ikke i tilstrækkelig grad har det for øje, når nye bæredygtige boligbebyggelser skal udvikles.

Bogen søger derfor at bidrage med ny viden, hvor både bygherrernes og arkitekternes vurderinger af brugernes erfaringer med bæredygtighed systematisk og fyldestgørende er blevet analyseret og beskrevet og dermed gjort operationel i både et vurderings- og udviklingsperspektiv.

Bogen er blevet til i forlængelse af ph.d.- afhandlingen med titlen Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus. På den baggrund tager bogen afsæt i redigerede dele af afhandlingen, hvor indholdet hovedsageligt er rettet til brug for arkitekter, bygherrer, AlmenNet og andre beslutningstagere herunder beboere, driftspersonale og ansatte i driftsadministrationer.

Jan Johansson
Forfatteren bag publikationen er Jan Johansson, som er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Jan Johansson er freelance underviser, forsker og formidler med speciale i bæredygtig arkitektur. Han har skrevet Ph.d.-afhandlingen Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus, som har dannet baggrund for de 12 anbefalinger.

Jan har været ansat på tegnestuer og arbejdet som projektleder, bygherrerådgiver og projektudvikler. Jan Johansson har i en lang årrække været lektor ved Forskning & Innovation og underviser på bygninskonstruktøruddannelsen hos KEA-Københavns Erhvervsakademi.


Tilmeld dig 4 gratis webinarer

Webinarrækken består af fire webinarer, som kan ses samlet eller uafhængigt af hinanden. På hvert webinar dykker vi ned i to udvalgte anbefalinger og giver mulighed for spørgsmål og videndeling inden for det givne emne. 

WEBINAR #1: BRUGERINVOLVERING & VIDEN OG INFORMATION DEN 16. JUNI Kl. 10:00 - 11.00
WEBINARET ER AFHOLDT - medlemmer er velkomne til at rekvirere webinaret ved at sende en mail til almennet@almennet.dk 

WEBINAR #2: TEKNOLOGI OG SYNLIGGØRELSE OG ADFÆRD DEN 18. JUNI Kl. 10:00 - 11.00
WEBINARET ER AFHOLDT - medlemmer er velkomne til at rekvirere webinaret ved at sende en mail til almennet@almennet.dk

WEBINAR #3: KOMMUNIKATION & FÆLLESSKAB OG PRIVATHED DEN 23. JUNI Kl. 10:00 - 11.00
På dette webinar tager vi et kig på mulighederne og dykker ned i, hvad der har virket i undersøgelsens caseområder.
Læs mere og tilmeld dig her

WEBINAR #4: ØGET SELVFORVALTNING & OMDANNELSE DEN 25. JUNI Kl. 10:00 - 11.00
På dette webinar kigger vi på, hvordan en øget selvforvaltning og muligheder for omdannelse i og udenfor egen bolig påvirker en bæredygtig adfærd i boligområdet.
Læs mere og tilmeld dig her

Med afsæt i den nyudgivede publikation ’12 anbefalinger til udvikling af bæredygtighed i almene boliger’ sætter vi fokus på, hvordan bygherren kan understøtte og modne den bæredygtige dagsorden i udviklingen og den efterfølgende drift af byggeriet i tæt samarbejde med brugerne – de almene beboere.

Webinaret er gratis og foregår via Adobe Connect

Til hvert webinar er der 100 pladser
Pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet

Webinar: Cirkulær økonomi #1

Cirkulær Økonomi i praksis


Gratis

Webinar: Udvikling af bæredygtigt alment byggeri #1

Brugerinvolvering & Viden og information


Gratis