AlmenNet klar med syv webinarer i juni!

Nu udbyder AlmenNet to webinarræker i juni om henholdsvis Cirkulær økonomi og Udvikling af bæredygtigt alment byggeri.

Foto: Videncenter for Cirkulær Økonomi og AL2Bolig

WEBINARRÆKKE 1: CIRKULÆR ØKONOMI

Via tre webinarer, skabt i samarbejde mellem, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) og AlmenNet sætter vi fokus på cirkulær økonomi i byggeriet, dilemmaer ved cirkulær økonomi samt indsigt i konkrete værktøjer og erfaringer på området.

WEBINAR #1: CIRKULÆR ØKONOMI I PRAKSIS DEN 11. JUNI KL. 10:00-11:00
Her f
år bl.a. indsigt i gældende rammebetingelser, der understøtter cirkulær økonomi samt eksempler på, hvordan man arbejder med cirkulær økonomi i praksis. Du får også nyttig information om, hvordan du kan finde mere viden og vejledning om emnet.
Læs mere og tilmeld dig her

WEBINAR #2: CIRKULÆRE KRAV I UDBUD DEN 17. JUNI Kl. 10:00
På dette webinar får du bl.a. indsigt i gældende rammebetingelser, der understøtter cirkulær økonomi samt eksempler på, hvordan man arbejder med cirkulær økonomi i praksis. Du får også nyttig information om, hvordan du kan finde mere viden og vejledning om emnet.
Læs mere og tilmeld dig her

WEBINAR #3: CIRKULÆRE NEDRIVNINGER DEN 24. JUNI Kl. 10:00 - 11.00
Webinaret giver dig viden om, hvordan man går systematisk til værks bl.a. ved at bruge miljø- og ressourcekortlægninger forud for renovering eller nedrivning til at vurdere, hvilke materialer der kan genbruges eller genanvendes med forskellige grader af værdibevarelse.
Læs mere og tilmeld dig her

Alle taler i dag om cirkulær økonomi, men hvordan arbejder man med det i praksis? Byggebranchen er en af de mest ressourceintensive brancher og er dermed i fokus i forhold til den grønne omstilling i Danmark. Når man tænker cirkulær økonomi ind i byggeri og anlæg, ses der et meget stort potentiale for at fremme ansvarligt forbrug af naturressourcer og bidrage til at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. 

Webinarerne er gratis og foregår via GoToWebinar
Til hvert webinar er der 100 pladser
Pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet

WEBINARRÆKKE #2: UDVIKLING AF BÆREDYGTIGT ALMENT BYGGERI

Webinarrækken består af fire webinarer, som kan ses samlet eller uafhængigt af hinanden. På hvert webinar dykker vi ned i to udvalgte anbefalinger og giver mulighed for spørgsmål og videndeling inden for det givne emne. 

WEBINAR #1: BRUGERINVOLVERING & VIDEN OG INFORMATION DEN 16. JUNI Kl. 10:00 - 11.00
På dette webinar sætter vi fokus på, hvordan bygherren kan sikre den nødvendige viden, information og inddragelse, der skal til for at opnå det bedste resultat.
Læs mere og tilmeld dig her

WEBINAR #2: TEKNOLOGI OG SYNLIGGØRELSE OG ADFÆRD DEN 18. JUNI Kl. 10:00 - 11.00
På dette webinar ser vi nærmere på, hvordan synliggørelse og adfærd kan bidrage til, at sikre en mere bæredygtig adfærd og brug af teknologi i de almene boliger.
Læs mere og tilmeld dig her

WEBINAR #3: KOMMUNIKATION & FÆLLESSKAB OG PRIVATHED DEN 23. JUNI Kl. 10:00 - 11.00
På dette webinar tager vi et kig på mulighederne og dykker ned i, hvad der har virket i undersøgelsens caseområder.
Læs mere og tilmeld dig her

WEBINAR #4: ØGET SELVFORVALTNING & OMDANNELSE DEN 25. JUNI Kl. 10:00 - 11.00
På dette webinar kigger vi på, hvordan en øget selvforvaltning og muligheder for omdannelse i og udenfor egen bolig påvirker en bæredygtig adfærd i boligområdet.
Læs mere og tilmeld dig her

Med afsæt i den nyudgivede publikation ’12 anbefalinger til udvikling af bæredygtighed i almene boliger’ sætter vi fokus på, hvordan bygherren kan understøtte og modne den bæredygtige dagsorden i udviklingen og den efterfølgende drift af byggeriet i tæt samarbejde med brugerne – de almene beboere.

Webinaret er gratis og foregår via Adobe Connect
Til hvert webinar er der 100 pladser
Pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet

Webinar: Cirkulær økonomi #1

Cirkulær Økonomi i praksis


Gratis

Webinar: Udvikling af bæredygtigt alment byggeri #1

Brugerinvolvering & Viden og information


Gratis