Det betaler sig at have styr på bygherreansvar for arbejdsmiljø

Hjælp til almene boligorganisationer

Som almen boligorganisation har I mulighed for at benytte Videnstjenesten om arbejdsmiljø helt gratis! 

Formålet med Videntjenesten er at udbrede viden til bygherrer og rådgivere om værdiskabelse i byggeprocessen gennem en god arbejdsmiljøindsats. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud.

Bag Videnstjenesten finder du Dansk Byggeri, 3F, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder. Desuden er Realdania og Landsbyggefonden som medfinansierende. 

Hvem kan gøre brug af Videnstjenesten?

  • Bygherrer
  • Bygherrerådgivere
  • Projekterende
  • Arkitekter
  • Ingeniører
  • Andre med opgaver i initiativ-, programog
    projekteringsfaserne

Hotline

I kan kontakte Videnstjenesten om arbejdsmiljø på:
Tlf: 4080 1400
E-mail: videntjeneste@bam-bus.dk

Læs mere på: byggeproces.dk