Rekordhøjt antal deltagere på årets sidste AlmenNet webinar

Over 100 deltagere tjekkede ind på AlmenNets webinar om demografi og den almene sektor i 2030.

Den seneste måned har AlmenNet afholdt tre trendwebinarer, og tirsdag den 15. december løb det sidste webinar over skærmen. Første del af webinaret var et oplæg af Marianne Frank Hansen, souschef i DREAM – Danish Research Institute for Economic Analysis and Modeling, der indledte med at give deltagerne de vigtigste facts om den del af den demografiske udvikling, der er mest relevant for den almene sektor.

Blandt Marianne Frank Hansens pointer var, at vi de næste 10 år kigger ind i en virkelighed, hvor folk bliver ældre, men at der også er en stigende tendens til at flere kommer til at leve som enlige. Se slides i højre side.

Ensomhed vejede tungt i paneldebat
Efter hovedoplægget fulgte en paneldebat med Vibe Klarup, direktør for Hjem til Alle alliancen, Kristian Jensen, tidligere finansminister og MF for Venstre og Bent Madsen, adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger. Her blev panelet spurgt, hvilke krav det stiller til samfundet, at vi får flere ældre og ensomme i fremtiden.

Her fremhævede Vibe Klarup, at vi bliver nødt til at se på de almene boligområder, som steder folk bor, men i lige så høj grad som steder, folk lever.

”De almene boligområder kan bidrage effektivt til bekæmpelsen af ensomhed, og gør det flere steder allerede. Den almene sektor har indbygget noget godt i sig, og vi kommer til at arbejde med at udnytte ressourcerne i fremtiden, hvor vi får flere ældre og enlige familier”, sagde hun.

Enighed om en mere aktiv boligpolitik
Her fremhævede Kristian Jensen, at problemet med ensomhed kun er blevet forstærket i 2020, hvor Corona har medført social isolation for folk i alle aldre, både unge og ældre. Han mener, at ensomhed blandt andet skal bekæmpes med en aktiv boligpolitik.

”Vi skal som samfund blive skarpere på, hvad det er for nogle boliger, vi vil have. Det er mere end bare mursten – Boliger er en måde at skabe samfund på. Og her skal den almene sektor være med til at mangfoldiggøre vores byområder med fx flere fællesarealer, der giver noget værdi tilbage til det omkringliggende samfund”, sagde han.

Panelet var enige om, at vi som samfund ikke skal se den aldrende befolkning som en hæmsko, men en stor ressource til bl.a. at bekæmpe ensomhed. Her sagde Bent Madsen:

”Vi skal ikke se på de ældre som modtagere, men som bidragydere. Man gør den svage stærk ved at lade dem have en aktiv rolle for at få andre med. På den måde kan et alment boligområde være en platform for civilsamfundet”, sagde han.

Sociale renoveringer

Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed?

Et årsseminar ud over det sædvanlige

Højdepunkter fra repræsentantskabsmødet og Årsberetning 2020