En dag i udviklingens tegn

AlmenNets udviklingsseminar stod i år i klimaets tegn. På dagen blev der på tværs af boligorganisationer, udviklet innovative løsninger på fremtidens udfordringer. Den 17. januar samler vi op på dagen, hvor arbejdsgrupperne vil præsentere deres ideer til fremtidige AlmenNet-projekter.

Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Den læring der ligger i udviklingsprocessen, hvor medlemmerne går sammen om at finde gode og innovative løsninger på fælles udfordringer, er en af foreningens største styrker – og her spiller udviklingsseminaret en helt central rolle.

AlmenNets udviklingsseminar er stedet hvor nye, medlemsdrevne udviklingsprojekter fødes. Igen i år var deltagelsen og engagementet høj, og der blev leveret mange spændende ideer til fremtidige AlmenNet projekter. Her kan du finde fotos og slides fra dagen, samt viden om den videre proces.

Det stopper ikke her
På udviklingsseminaret arbejdede deltagerne med at udvikle ideer og løsninger på eksisterende og fremtidige udfordringer, som den almene sektor står overfor. I grupper indenfor temaerne 'træbyggeri - i byg og drift', 'genanvendelse af byggematerialer' og 'bæredygtighed i et driftsperspektiv' arbejdede grupperne med at finde løsninger til glæde og gavn for hele den almene sektor.

Sidst på dagen besluttede deltagerne om idéen var værd at gå videre med, og i de tilfælde hvor den var, har grupperne nedsat en arbejdsgruppe som arbejder mod at lave en projektbeskrivelse og en præsentation, som de kan præsentere for hinanden, udvalgte fagpersoner samt alle andre interesserede på udviklingsseminarets del 2, der løber af stablen den 17. januar 2020. 

Tilmeld dig dagen her.

 

Slides fra dagen

Inspirationsoplæg om bæredygtighed og verdensmål i byggeriet v. Vibeke Grube Larsen