Lancering af den almene projekthåndbog!

Almene bygherrer får nu en gratis, digital projekthåndbog stillet til rådighed, som hjælp til at holde styr på alle dokumenterne i byggeprocessen fra A til Z. Hermed lanceres Den Almene Projekthåndbog!

Få styr på byggesagen!
Som projektleder i en mindre eller mellemstor boligorganisation med ansvar for en nybyggeri- eller renoveringssag kan det være et projekt i sig selv at holde styr på den voksende mængde af byggesagsdokumenter. Den Almene Projekthåndbog er en hjælp til denne proces og indeholder alt fra projektdokumentation, udbudsmateriale og projektgranskning, til skabelon for mødereferater og afleveringsprotokol.

”Vi håber, at Projekthåndbogen bliver en vigtig del af den værktøjspakke, som en projektleder skal have for at kunne håndtere processerne i en byggesag og dermed imødegår konflikter og misforståelser.” 
- Rolf Andersson, formand for AlmenNet

Projekthåndbogen er et beskyttet værktøj med dokumenter, der løbende opdateres. Login gør det muligt som bruger at anvende paradigmer og vejledninger uden krænkelser af ophavsret. Bemærk at login kun gives til almene boligorganisationer og kommunale medarbejdere. 

Denalmeneprojekthåndbog.dk

Altid opdaterede og kvalitetssikrede dokumenter
Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at man som projektansvarlig kan logge ind på almenprojekthåndbog.dk og downloade opdaterede vejledninger og paradigmer, sætte boligorganisationens eget logo på og arbejde videre med dem som egne dokumenter. Denne øvelse gentages når næste byggesag går i gang. Således har man en sikkerhed for, at man overholder sit juridiske ansvar, selv hvis lovgivningen ændrer sig.

Alle dokumenter med relation til byggeriets aftalesystem er udarbejdet på basis af ABR89, AB92 og ABT93. I løbet af efteråret 2018 vil der blive udarbejdet nye versioner af dokumenterne på basis af bestemmelser og aftalevilkår i det nye AB18.

”Formålet med projektet er jo at udvikle, opdatere og tilpasse projekthåndbogen for AlmenNets medlemmer og den øvrige sektor. På denne måde kan der samlet set spares tid og ressourcer, fordi den enkelte boligorganisation ikke behøver at have sin egen projekthåndbog”, fortæller Erling Weber Jensen, som er projektansvarlig og direktør i Skanderborg Andelsboligforening.

Brugervenlig how-to-guide udviklet af byggenetværk
Den Almene Projekthåndbog er for år tilbage udarbejdet af en række jyske boligorganisationer, som gik sammen i et netværk for at sparre med hinanden og udveksle erfaringer. I den sammenslutning blev første udgave af Projekthåndbogen til. I Byggenetværk Jylland blev man enige om, at den omfattende dokumentsamling burde komme flere til gode og tog derfor kontakt til AlmenNets bestyrelse, for sammen at opdatere og digitalisere Projekthåndbogen, som blev et nyt udviklingsprojekt i foreningen, med støtte fra Landsbyggefonden.

Resultatet lanceres nu under navnet Den Almene Projekthåndbog, som fremover vil kunne tilgås på hjemmesiden, almenprojekthåndbog.dk. Parterne bag projekthåndbogen sørger for, at projekthåndbogen altid er opdateret og kvalitetssikret. Skulle man som bruger savne noget i projekthåndbogen eller ligger inde med relevante dokumenter for den almindelige byggesag, kan man kontakte AlmenNets sekretariat og få dokumenterne tilføjet.

”Styrken ved Projekthåndbogen er, at den er en helt konkret ’how to”-guide, når man står over for nogle konkrete udfordringer i en byggeproces.”
- Bent Madsen, direktør i BL.

Fakta om håndbogen
Projekthåndbogen hjælper den almene bygherre igennem byggeriets faser, udbud og aftaler, og den indeholder forskellige dokumenttyper:

  • Vejledninger hvor den projektansvarlige kan hente viden om relevante emner i forhold til byggesagsadministration, udbudsprocedurer, beboerinddragelse, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mv.
  • Paradigmer for forskellige dokumenter som tilrettes for hver byggesag og anvendes i forbindelse med udbud og aftaleindgåelse.
  • Standardbranchedokumenter som omfatter branchens vigtigste dokumenter herunder aftalegrundlag, ydelsesbeskrivelser, vejledning til Tilbudsloven og EU’s udbudsdirektiver samt udvalgte publikationer.
  • Eksempler hvor den projektansvarlige kan hente inspiration i projekter udført i andre boligselskaber.

Login til Projekthåndbogen kan rekvireres ved at sende en mail til almennet@almennet.dk

Gå direkte til Den Almene Projekthåndbog

Videreudvikling af projekthåndbogen
Parterne bag projekthåndbogen vil løbende vurdere, om indholdet skal videreudvikles eller udvides med nye typer af dokumenter. Skulle du som bruger savne et dokument i biblioteket, som du mener er relevant i de fleste bygge- eller renoveringsprojekter, så skriv straks en mail til almennet@almennet.dk

Projektorganisering og samarbejdspartnere
Den Almene Projekthåndbog er udviklet på initiativ Byggenetværk Jylland med Gunnar Grangaard, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg som projektleder og Skanderborg Andelsboligforening som projektejer, i samarbejde med erfarne projektledere og rådgivere samt AlmenNet. Projekthåndbogens opdatering og digitalisering samt den forestående AB 18-opdatering er støttet af Landsbyggefonden.

Af samarbejds- og sparringspartnere som har bidraget til projektet, kan nævnes:
Byggeskadefonden, BL – Danmarks Almene Boliger og Bygherreforeningen.  

”Håndbogen er ikke bare en mulighed for at hente opdaterede paradigmer og andre nødvendige dokumenter, der skal gøre byggesagen nemmere for projektledere og driftsfolk. I sin struktur animerer håndbogen til at huske alle delprocesser og -beslutninger – fra det strategiske niveau (hvordan skal vores byggeri være og hvad er vores bæredygtighedsprofil), over det taktiske (hvordan skal vores udbud skrues sammen, så det passer bedst muligt til opgaven og sikrer den rette økonomi) til det operationelle (hvordan organiserer vi os og gennemfører opgaven rent praktisk).”
Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen.
Læs hele blogindlægget på ’Renovering på dagsordenen’

“Der kan samlet set spares tid og ressourcer, fordi den enkelte boligorganisation ikke behøver at have sin egen projekthåndbog.”
Erling Weber Jensen, direktør, Skanderborg Andelsboligforening
Projektledelse & forandring