Det bedste fra 2018

Glædelig jul fra AlmenNet!

Nu sænker julefreden sig så småt over Danmark, og nytåret står for døren. For mange betyder det, at det er tid til at se tilbage på året, der gik – og det gælder også AlmenNet.

2018 har budt på mange nye spændende projekter. Som formand Rolf Andersson udtrykker det i AlmenNets Årsberetning 2018: ”AlmenNet leverer fortsat udvikling af høj kvalitet med stor medlemsaktivitet. På foreningens formidlingskanaler ser vi ligeledes en stigende interesse for det, vi laver. Så der er god grund til at glædes over endnu et godt år i vores forening.” Læs hele AlmenNets årsberetning 2018, ved at klikke på linket i højre side.

Vi kan bl.a. kigge stolt tilbage på...

Den almene projekthåndbog

Så er der konkret og praktisk hjælp til din byggesag! Håndbogen henvender sig til bygge- og projektledere, især i små og mellemstore boligorganisationer. Parterne bag Den Almene Projekthåndbog sikrer, at du altid kan hente kvalitetssikrede og opdaterede dokumenter fra hjemmesiden og gøre til dine egne.

Den Almene Projekthåndbog stilles vederlagsfrit til rådighed. Man skal blot have et password for at kunne tilgå dokumentsamlingen, som fås ved henvendelse til AlmenNets sekretariat. Ultimo 2018 kan brugerne se frem til lanceringen af en AB18- revision af håndbogens dokumenter, med de nye betingelser for bygge- og anlægsarbejder.

Robotterne er her! 

Og her snakker vi altså ikke om hverken R2-D2 eller robotplæneklippere! Det handler til gengæld om værktøjer som Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning (ML) og Bots! Begreberne dækker over værktøjer som kan effektivisere administrative processer i boligorganisationen.

AlmenHæftet, ”Robotterne er her”, giver bud på, hvordan forretningsprocesser kan automatiseres. Teknikkerne er kommet for at blive, og er relevante for sektorens fremtidige rammevilkår: Regulering, effektivisering, digitalisering og ændret konkurrencesituation.

TEMA: Sociale Renoveringer

Hvordan kan fysiske tiltag understøtte fællesskabet og øge trygheden i en boligafdeling? Og hvad skal der til for at gøre en renovering social? AlmenNet satte i 2018-19 fokus på temaet SOCIALE RENOVERINGER, baseret på den antagelse, at man med relativt få greb kan øge værdien af en renovering for nutidens og fremtidens beboere.

Kataloget kommer med en række anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med BOLIGEN, BOLIGENS KANTZONER, FÆLLESAREALER og FORBINDELSE TIL OMGIVELSERNE. Analysens konklusioner understøttes af flere case-områder fra hele landet, hvis formål er at vise eksempler fra virkeligheden, hvor sociale renoveringer har ændret på livet i boligafdelingen. AlmenNet har netop lanceret et nyt webunivers (LINK) med et voksende inspirationskatalog, som med ord, video, billeder og skal inspirere medlemmer til at give fremtidige renoveringer en social merværdi og bidrage til forebyggelse af ensomhed.

Effektiv drift

Boligorganisationerne i Danmark skal drives mere effektivt, så beboerne kan få en lavere husleje. Frem mod 2020 skal udgifterne reduceres med 1,5 mia. kr. gennem en mere effektiv drift. Dette har regeringen, KL og BL indgået aftale om i 2016. Igennem de seneste år har der været et stigende fokus på effektivitet i den almene sektor, og der er også skabt mange gode resultater. Arbejdet med at effektivisere driften og administrationen og samtidig udvikle en høj kvalitet pågår løbende i de enkelte boligorganisationer.

Publikationen har karakter af et projektkatalog og med den i hånden, får læseren en genvej til viden og værktøjer, og kan eventuelt fordybe sig yderligere i de centrale problemstillinger. De indeholdte projekter er valgt ud fra, hvad der pt. er vurderet som aktuelt for den almene sektor. Andre projekter kunne være medtaget. Listen er således ikke udtømmende.

Glædelig jul og godt nytår fra AlmenNet!

Netværksmøde hos Østjysk Bolig 8/5
Netværksmøde hos Østjysk Bolig 8/5
Konference i Eksperimentarium 13/11
Konference i Eksperimentarium 13/11
Netværksmøde hos ØsterBO 10/10
Netværksmøde hos ØsterBO 10/10
Netværksmøde i Urbanplanen 30/5
Netværksmøde i Urbanplanen 30/5
Udviklingsseminar i Sorgensfrivang II 24/4
Finlandsparken 10/10
ERFA om sociale renoveringer 6/3