Nyt katalog om inddragelse af børn i byggeprojekter

KILDE: BL - Danmarks Almene Boliger 

Sommer og efterår 2016 løb projektet Børn Bygger Byen af stablen i Blokland i Albertslund og i Tornhøj i Aalborg Øst. Projektet var et eksempelprojekt, der skulle undersøge potentialerne i digitale værktøjer og maker-metoder til inddragelse af børn i store bygge- og renoveringsprojekter.

Erfaringerne fra projektet er nu blevet samlet i et digitalt magasin. Hent magasinet her. Sidste del af magasinet er en how-to-guide, der på en let tilgængelig måde præsenterer en række konkrete metoder, som kan bruges som inspiration, til inddragelse af børn og unge i udviklingen af deres boligområder.

Konklusionen på projektets undersøgelser var, at der er potentialer i både de digitale og de analoge maker-metoder. Bevægelsens gør-det-selv tilgang åbner inddragelsesprocessen i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter op og gør det muligt for børnene selv at sætte aftryk på boligområdets fysiske og sociale udformning.

Børn Bygger Byen står tilbage som et eksempelprojekt, der viser, hvordan både den generelle byudvikling og udviklingen af beboerdemokratiet kan foregå på nye og inspirerende måder, når man arbejder strategisk med prototyper i byggeriets forskellige faser.

I magasinet, der samler op og evaluerer projektet, kan du nu dykke ned i maker-bevægelsens metoder og værktøjer. Her er interviews, analyser og en guide med helt konkrete forslag til metoder til inddragelse af børn.

Læs mere om Børn Bygger Byen på projektets hjemmeside

Beboerinddragelse Arkitektur & bygningskultur