1. TEMA-opsamling: Energirenoveringer og energiadfærd

De såkaldte 'TEMA-opsamlinger' er et nyt tilbud til medlemmer og andre interesserede, som ønsker at skabe et overblik over sektorens mange udviklings- og forsøgsprojekter.

Energirenovering og énergiadfærd - overblik over aktuelle forsøgsprojekter for almene boliger

AlmenNet lancerer ’TEMA-opsamlinger’ - et nyt tilbud til medlemmer og andre interesserede, som ønsker at få et overblik over de efterhånden mange forsøgs- og udviklingsprojekter af betydning for den almene sektor. Disse TEMA-opsamlinger systematiserer og skaber overblik over en lang række projekter under temaer som energi, effektiv drift m.v.

I de kommende år vil der således udkomme 1 - 2 årlige oversigtsrapporter med aktuelle tematikker, hvor læseren får en genvej til viden og værktøjer samt ikke mindst, mulighed for at fordybe sig yderligere i centrale problemstillinger.

Den første TEMA-rapport i rækken handler om energirenovering og energiadfærd og præsenterer en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet energirenovering og energiadfærd i den almene boligsektor. Publikationen har karakter af et projektkatalog og tilbyder et nemt og hurtigt overblik over en række forsøgsprojekter, der beskæftiger sig med temaet energirenovering og energiadfærd i den almene boligsektor.

Publikationen retter sig mod professionelle, der arbejder med energiområdet, og er baseret på en temadag om energirenoveringer og energiadfærd, afholdt af AlmenNet og DriftsNet den 23. april 2015. Programmet fra denne temadag kan findes i rapportens bilag.

TEMA-rapporten er udgivet med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 

Læs mere og hent rapporten

Du kan også rekvirere et fysisk eksemplar af publikationen ved at sende en mail til AlmenNets sekretariat på almennet@almennet.dk

“Publikationen har karakter af et projektkatalog og tilbyder et nemt og hurtigt overblik over en række forsøgsprojekter, der beskæftiger sig med temaet energirenovering og energiadfærd i den almene boligsektor”
Energi, klima & miljø