1. TEMA-opsamling: Energirenoveringer og energiadfærd

De såkaldte 'TEMA-opsamlinger' er et nyt tilbud til medlemmer og andre interesserede, som ønsker at skabe et overblik over sektorens mange udviklings- og forsøgsprojekter.

Energi, klima & miljø