Hvor mange praktikanter/lærlinge er ansat på jeres byggesager?

AlmenNet I oktober 2015 tæller BL praktikanter og lærlinge på alle medlemmernes byggepladser. Optællingen fra 2014 viste, at der i gennemsnit er 11,2 % praktikanter på renoveringssagerne i den almene sektor. Det er vigtigt, at alle praktikanter igen i år bliver talt, så de gode resultater kan blive dokumenteret og fastholdt.

Bidrag til optælling 2015

Så er optælling af praktikpladser 2015 i fuld gang og det er rigtig vigtigt, at alle almene boligorganisationer giver sit besyv med, så den almene sektor igen kan signalere social ansvarlighed på byggepladserne. Som boligorganisation bidrager I ved at hente og udfylde optællingsskemaet:

Hent optællingsskema her

Optællingen skal give et billede af, hvordan det står til vores byggepladser. Bliver der uddannet mange unge? Bliver lokale beskæftiget på byggesagen? Bliver der gjort noget særligt for at fremme sociale tiltag i forbindelse med byggesagen?

Baggrund

BL og Dansk Byggeri indgik i efteråret 2011 en partnerskabsaftale om etablering af praktikpladser mv. i forbindelse med renoveringer i de almene boligområder. BL har i den forbindelse besluttet at foretage en årlig optælling af hvor mange praktikanter og andre, der er aktiverede i forskellige forløb på renoveringsprojekterne.

Sådan foregår optællingen

Bygherren skal i løbet af oktober (på bygherremøde eller lignende) indhente oplysninger fra total- eller hovedentreprenøren. Her opgøres antal timelønnede medarbejdere, der arbejder på den konkrete renovering støttet af Landsbyggefonden.

Heraf opgøres antallet af:

  • Praktikanter der er i gang med en erhvervsuddannelse (både korte og lange forløb)
  • Medarbejdere i støttet beskæftigelse (job med løntilskud, virksomhedspraktik, flexjob eller lignende)
  • Unge i fritidsjobs og lommepengejobs

Der er deadline for indsendelse af optællingsskema fredag d. 30. oktober 2015. Skemaet returneres til: jha@bl.dk eller BL – Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 50, 1554 København V, Att: Joanna Hagstrøm. 

Download

Projektledelse & forandring