Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger - Ny AlmenVejledning

Energiforbrug er i dag for de fleste beboere ”usynligt” i dagligdagen. Men hvad skal der til for at synliggøre energiforbruget? Og hvordan kan man gøre det, så det motiverer beboerne til en hensigtsmæssig energiadfærd? Disse spørgsmål giver en ny AlmenVejledning svar på. Få råd, idéer og værktøjer til, hvordan I på en innovativ måde kan sænke energiforbruget i jeres boligafdelinger.

Det usynlige energiforbrug

Energiforbrug er for de fleste beboere ”usynligt”. Mange boligorganisationer har derfor efterspurgt redskaber og metoder, der kan ”synliggøre det usynlige” for derigennem at tydeliggøre både forbruget og besparel­sespotentialet for den enkelte beboer.

”Der er sket meget på teknologiområdet som gør, at der i dag er mange flere muligheder for at synliggøre energiforbruget”, fortæller Christian Kierkegaard, Energi og Miljø/Domea, som er projektleder og forfatter til den nye AlmenVejledning, ”Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger”. 

Vejledningen henvender sig primært til bygge- og driftsfolk i almene boligorganisationer og evt. energi- og miljøafdelinger samt beboerdemokrater. Rådgivere og målerfirmaer vil også kunne have glæde af vejledningen. 

Læs mere om projektet og hent vejledningen her!

Vejledningen har to primære formål:

  1. At give almene boligorganisationer indsigt i hvad der er teknologisk muligt i forhold til aflæsning af el, vand og varme
  2. At gøre opmærksom på nogle af de byggetekniske og adfærdsmæssige forudsætninger der skal til, for at opnå succes med ændring af energiadfærden gennem synliggørelse   

”Adfærdsdelen har, efter min mening, hidtil været nedprioriteret i jagten på energibesparelser. Det handler om, at vi skal komme videre, så de eksisterende registreringer ikke bare har til formål at give tal til slutafregningen, men også motiverer til at mindske energiforbruget. Beboernes adfærd er helt afgørende for, om der kommer til at ske en ændring i forhold til energiforbruget,” siger Christian Kierkegaard.  

Tre koncepter med besparelsespotentiale

Vejledningen formidler resultaterne fra tre konkrete koncepter ud fra tests, foretaget af forskellige boligorganisationer.  Koncepterne giver et handlingsorienteret indblik i redskaber og metoder, der kan ’synliggøre det usynlige’. Herunder med brug af display, web, månedsrapporter, app, sms m.v.

Energi-benchmark på nettet – et dialogværktøj

Som led i projektet er der udviklet et værktøj til benchmarking af en boligafdelings energiforbrug via nettet, der bygger på en meget simpel måde at indtaste og synliggøre en boligafdelings energiforbrug og sammenligne med andre afdelinger.

”Værktøjet kan bruges proaktivt til at skabe fokus på energiforbruget i forbindelse med  budgetlægningen i en boligafdeling.  Jo flere afdelinger der indtaster deres forbrug, jo mere værdifuldt bliver værktøjet!”, fortæller Christian Kierkegaard.

Se AlmenNets energi-benchmark-værktøj her!

Andre værktøjer og checkliste

Vejledningen anviser desuden konkrete tekniske muligheder og virkemidler i forbindelse med synliggørelse af individuelle forbrugsmålinger og man kan finde en udførlig checkliste med alle de forhold, man bør tage højde for, når man planlægger en indsats.  

Udover AlmenVejledningen er der udarbejdet en rapport, som beskriver projektforløbet og de fire koncepter mere detaljeret. AlmenRapporten, med samme titel som vejledningen, udkommer snart og manuskriptet kan i mellemtiden hentes på projektsiden.

Projektet er gennemført med støtte fra Realdania og i samarbejde med en række boligorganisationer og samarbejdspartnere.

Læs mere om projektet og hent vejledningen her!

Drift

 

“Der er sket meget på teknologiområdet som gør, at der i dag er mange flere muligheder for at synliggøre energiforbruget”
Christian Kierkegaard, Energi og Miljø/Domea
Energi, klima & miljø Effektiv drift Projektledelse & forandring Helhedsplaner & fremtidsanalyse IT & Teknologi