Nyt ERFA-netværk i samarbejde med BL og DriftsNet

Kickoff på "lokale" ERFA-netværk, der giver dig værdifuld viden om aktuelle emner og gode muligheder for at erfaringsudveksle og netværke med kollegaer

ERFA for drift- og byggefolk
ERFA-netværket henvender sig til medarbejdere fra boligorganisationer med arbejdsopgaver og ansvar inden for byggeri og drift. Det afgørende er den professionelle interesse og ønsket om at vidensdele med kollegaer. (Det er ikke en forudsætning at være medlem af AlmenNet for at kunne deltage).

ERFA-møderne er gratis at deltage i, og man må meget gerne komme flere fra samme boligorganisation. Det nye ERFA-netværk etableres fem steder i landet, så de er relativt lettilgængelige for alle interesserede og nemme at deltage i. De faglige temaer vil sædvanligvis gå på tværs af byggeri- og driftsopgaver.

Første ERFA-møde om arbejdsmiljøansvar
Det nye ERFA-initiativ starter op med vigtigt temamøde om boligorganisationernes arbejdsmiljøansvar for byggeri og drift. Det sker med BAR Bygge & Anlæg som oplægsholdere og facilitatorer. Kom og hør BAR Bygge & Anlæg fortælle om reglerne om bygherrens pligter, og hvordan man som boligorganisation kan håndtere dem. Bagefter vil vi på workshops gå mere i dybden med emnet og give mulighed for vidensdeling. Bemærk, at der er begrænset pladser, og at deltagelse sker efter først-til-mølle-princippet!

Hent programmet her 

ERFA-møderne afholdes her:
27. november 2014, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg.

2. december 2014, kl. 13-16 på Scandic Eremitage,
Lyngby Storcenter 62, Lyngby.

11. december 2014, kl. 13-16 på Hotel Sørup Herregaard,
Sørupvej 26, Ringsted.

16. december 2014, kl. 9-12 på Scandic Hotel Aalborg,
Hadsundvej 200, Aalborg.

18. december 2014, kl. 9-12 på Comwell Middelfart,
Karensmindevej 3, Middelfart.

Det får du på mødet:
- Viden om reglerne om bygherreansvaret for arbejdsmiljø
-
Ideer og praktiske redskaber til at komme i gang eller arbejde videre
-
Erfaringer fra andre boligselskaber
- N
etværk

Stort samarbejde De nye ERFA-netværk er blevet til i et samarbejde med BLs kredse og det forholdsvis nyetablerede fagnetværk DriftsNet, der henvender sig til driftsansatte i almene boligorganisationer. Det betyder i praksis, at aktiviteterne i ERFA-netværket foregår som arrangementer i BLs kredse med AlmenNet og DriftsNet som leverandører af det faglige stof.

Hent mødeinvitationen fra BL 

Deltagelse og tilmelding Deltagelse er gratis. Fristen for tilmelding er en uge inden mødets afholdelse. Tilmelding sker elektronisk igennem boligorganisationen via punktet Selvbetjening -> Arrangementer på BL’s hjemmeside eller klik her.

Mere information Du kan finde mere information om ERFA-netværket og de kommende ERFA-møder her   

“Det afgørende er den professionelle interesse og ønsket om at vidensdele med kollegaer. ”
Projektledelse & forandring Effektiv drift Energi, klima & miljø