Kontakt

Foreningen AlmenNet

Studiestræde 50

1554 København V

Astrid Biering Fonsbøl

Sekretariatsleder

Om Astrid Biering Fonsbøl

Astrid Biering Fonsbøl er sekretariatsleder i AlmenNet. Hun er ansvarlig for den daglige drift og medlemsbetjening samt koordinerende led i forhold til AlmenNets bestyrelse, foreningens aktiviteter og samarbejdspartnere. Kontakt Astrid hvis du har spørgsmål/ønsker til AlmenNet eller gode idéer til udviklingsprojekter og samarbejder.

Niklas Jarnit

Konsulent

Om Niklas Jarnit

Niklas Jarnit er konsulent i AlmenNets sekretariat. Niklas er ansvarlig for foreningens arrangementer. Herudover er Niklas ansvarlig for AlmenNets ambassadørnetværk, samt involveret i AlmenNets udviklingsprojekter. Kontakt Niklas hvis du har spørgsmål vedrørende AlmenNets arrangementer, ambassadørnetværk eller udviklingsprojekter.

Anne Ebdrup Brandt-Madsen

Kommunikationskonsulent (barselsvikar)

Camilla Louise Kristensen

Kommunikationskonsulent

Jeanette Daniel

Sekretær

Om Jeanette Daniel

Jeanette Daniel er sekretær i AlmenNets sekretariat. Hun står for logistik og praktisk afvikling af foreningens arrangementer og har styr på tilmeldingerne. Desuden varetager Jeanette vores udsendelser med almindelig post. Kontakt Jeanette, når du har spørgsmål eller ønsker til vores arrangementer eller gerne vil guides videre i sekretariatet men ikke er sikker på, hvem du skal snakke med.