Energirenovering og modernisering af almene boliger

Bygningskultur Danmark har afholdt to fyraftensmøder om modernisering af almene boliger – et om energirenovering og et om tilgængelighed og arkitektur - og klippet møderne sammen til to små film. Går I med renoveringstanker eller gik I glip af møderne, så se med her.

Modernisering og energirenovering

I de to videoer nedenfor, har Bygningskultur Danmark samlet highlights fra oplæggene på de to populære fyraftensmøder. 

Målgruppen er dels arkitekter, ingeniører og studerende med interesse for det almene, men også alle beboere og administratorer i de almene boligorganisationer, som er involveret i beslutninger omkring renovering, energi, tilgængelighed.

Modernisering af almene boliger - tilgængelighed, ombygning og arkitektoniske strategier

Som en del af Bygningskultur Danmarks fokus på efterkrigstidens almene boliger blev der på dette fyraftensmøde diskuteret tilgængelighed i og modernisering af almene boliger med fokus på muligheder og arkitektur.

Oplægsholdere: Tove Lading, Sune Skovgaard og Claus Bech-Danielsen.

 

Energirenovering - nytteværdi, brugeradfærd og bevaringsværdier

Som en del af Bygningskultur Danmarks fokus på de almene boliger fra 40'erne og 50'erne blev der på dette fyraftensmøde holdt oplæg om både brugeradfærden ved energirenovering, det nye bygningsreglement og bevaringsværdier.

Oplægsholdere: Kirsten Gram-Hanssen, Søren Aggerholm og Bettina Hauge.

Kontakt

Har du spørgsmål til videoerne eller er du interesseret i materiale fra møderne, så kontakt:

Johan Westh Hage, projektleder i Bygningskultur Danmark
Mail: jdh@bygningskultur.dk
Tlf.: 3113 8726

Læs mere på www.bygningskultur.dk

“En energirenovering som inddrager sanselighed, vil kunne indfri nogle af de mere eksistentielle behov, som vores beboere har”
Bettina Hauge, forsker, DTU