21 toneangivende bebyggelser

21 toneangivende bebyggelser
Som en del af kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser er udvalgt 21 toneangivende bebyggelser fra perioden. Bag udvælgelsen ligger et større kortlægningsarbejde, der omfatter 21 casestudier af de udvalgte boligbebyggelser foretaget af Center for Bygningsbevaring og Dansk Bygningsarv.

De 10 vigtigste
Ud af de 21 bebyggelser har en dommerkomité peget på de 10 vigtigste bebyggelser i 1940’erne og 1950’ernes murede boligbyggeri. Formålet er at øge kendskabet til bebyggelsernes særlige kvaliteter og skabe forståelse for, hvorfor denne periode er en væsentlig del af den danske bygningsarv. Fælles for de 10 bebyggelser er, at de udviser et stort arkitektonisk overskud og er lysende eksempler på den danske funktionelle tradition. De er udført af nogle af periodens bedste arkitekter, men udgør kun toppen af den gennemførte og gedigne bygningskultur, der prægede perioden generelt.

Hver bebyggelse er vurderet ud fra deres miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Det vil sige: Ud fra deres betydning eller støtteværdi for det omgivende miljø og den samlede helhed. Ud fra bebyggelsens repræsentative og håndværksmæssige betydning. Og ikke mindst ud fra den enkelte bygnings proportioner, facaderytme, arkitektoniske bearbejdningsgrad og samspillet mellem form, materialer og funktion.

De 10 vigtigste bebyggelser fra perioden er:

Alléhusene, Gentofte / Bispeparken, København / Bredalsparken, Hvidovre / Dronningegården, København / Fogedgården, København / Høje Søborg, Søborg / Højstrupparken, Odense / Ibstrupparken, Gentofte / Nærumvænge, Nærum / Stefansgården, København

Nedenfor ses billeder af de 21 toneangivende bebyggelser
Fotos: Realdania og Helene Høyer Mikkelsen

Allehusene foto: Realdania og Helene Høyer Mikkelsen

Alléhusene er opført 1949-1953 efter tegninger af Arne Jacobsen. Bebyggelsen er opføt langs Jægersborg Allé i Gentofte.

 Bisbeparken

Bispeparken i Københavns nordvestkvarter indtager en markant position blandt periodens murede etageboligbebyggelser  - bade i kraft af sin størrelse og udstrækning og det meget store antal lejligheder.

 

Bredalsparken

Bredalsparken er et yderst vellykket og storslået eksempel på velfærdssamfundets almene boligbebyggelser. Med sine langt over 1000 boliger er bebyggelsen et vidnesbyrd om en periode i dansk byggeri, hvor store mængder politisk vilje fusionerer med økonomi, handlekraft og arkitektonisk og planmæssig kvalitet. Det samlede resultat opleves større end summen af enkeltdelene.

 

Brøndyparken

Brøndbyparken III er et markant funktionalistisk værk af Kay Fisker, som er kendt for at have tegnet og opført adskillige etageboliger i perioden. Bebyggelsens arkitektoniske værdier er knyttet til højhusenes karakteristiske, asymmetriske profil, hvor tagfladerne forskyder sig i forhold til hinanden.

 

Det gamle Vesterport

Det Gamle Vesterport i Frederikshavn er en større, tidstypisk etageboligbebyggelse med store altaner, store vinduer og facader i blank mur med effekter i murværket med gule sten som den eneste dekoration.

 

Dronningegården

Dronningeårdden er opført over en længere periode fra 1943 og indtil 1958 og fremstår som en af periodens mest ikoniske byggerier med en fornem placering i Adelgade og Dronningens Tværgade tæt ved Kongens Have i København.

 

Fogedgården

Fogedgården er opført som aldersrenteboliger for Københavns Kommune og hører med sine 148 boliger til de mindre etageboligbebyggelser.

 

Fortunbyen

Fortunbyen er en meget stor etageboligbebyggelse bestående af flere forskellige grupperinger af bygninger, som er opført samtidig, men af flere forskellige arkitekter og bygherrer. Fortunbyen er et tidstypisk eksempel på de voksende byer rundt om København.

 

Høje Søborg

Høje Søborg er stærkt identitetsgivende for Søborg og byder blandt andet på Kollektivhuset, som er en af landets få eksempler på en moderne boform.

 

Højstrupparken

Højstrupparken er repræsentant for en gennemarbejdet bebyggelsesplan med både stok- og parkbebyggelse og med stor sammenhæng imellem bebyggelse og de bearbejdede grønne områder.

 

Ibstrupparken

Øst for Ibstrupparken opførte Arne Jacobsen i 1958 to rektangulære boligblokke og et mindre indkøbscenter, som sammen med Arne Jacobsens øvrige etageboligbebyggelse i området nærmest udgør en lille by i byen, hvor de daglige indkøb af købmandsvarer kunne klares.

 

Lønstruphuse

Lønstruphuse er en mindre boligbebyggelse beliggende i Vanløse, som består af seks blokke udlagt i tre grupper af to næsten vinkelrette blokke. Bebyggelsen ligger på en langstrakt og smal grund med store græsarealer mellem bygningerne.

 

Møllevangen

Møllevangen er en tidstypisk forstadsbebyggelse med en blanding af etageboliger og rækkehuse samt fællesfunktioner som vaskeri og selskabslokale. Bebyggelsen har forskellige enheder med forskellige karakterer, men en ensartet materialeholdning binder de forskellige dele af bebyggelsen sammen.

 

Nærumvænge

Nærumvænge er repræsentant for de store, gennemarbejdede boligbebyggelser, der blev opført som selvstændige og velplanlagte bydele. Bebyggelsen består af etageboliger i tre etager med altaner og rækkehuse i to etager, foruden en række servicebygninger, der alle bindes sammen til en arkitektonisk helhed af de store helvalmede tagflader, der konsekvent er belagt med røde vingetegl, facaderne af gule mursten samt de befæstede flader, der er belagt med gule klinker.

 

Schweizervænget

Schweizervænget er en mindre, men veludført bebyggelse, som på trods af sin beskedne størrelse i forhold til antal boliger indeholder et lille butikscenter i det sydøstlige hjørne. Bebyggelsen indgår i periodens opblomstring af etageboliger i forstæderne omkring København. Den er et fint og tidstypisk eksempel på en altanbebyggelse, som foruden altanfronterne er præget af traditionelle materialer og håndværk.

 

Stefansgården

Stefansgården er en etageboligbebyggelse bestående af fire fritliggende blokke i seks etager, placeret centralt på Nørrebro i København. Bebyggelsen er opført i 1942 og er tegnet af arkitekterne Kay Fisker, C.F. Møller og Eske Christensen - fornemme ambassadører for det murede byggeri og for den rige stoflighed.

 

Søvangen

Hans Brogesparken og Søvangen er eksempler på tidstypiske almene boligbebyggelser i en forstad, som kombinerer flere forskellige boligformer i samme bebyggelse med forskelligartede udtryk og funktionelle afsæt.

 

Tingbjerg I

Tingbjerg I er en etagebebyggelse i Brønshøj opført af Steen Eiler Rasmussen. Facaderne er opmuret i gule, blødstrøgne mursten. Tagene har lav hældning og er beklædt med tagpap.

 

Uffesvej

Uffesvej i Viby J i udkanten af Aarhus er en mindre etageboligbebyggelse, der er disponeret som parkbebyggelse med blokke i tre etager over kælder. Facaderne er opført af røde og gule tegl. Tagene er saddeltage belagt med eternitskifer.

 

Voldparken

Voldparken var en af de sidste større boligbebyggelser, som blev opført med traditionel byggeteknik, inden det industrialiserede byggeri blev udbredt. Voldparken er et godt eksempel på en større bebyggelse, hvor der ofres stor opmærksomhed på at skabe behagelige og smukke udenomsarealer.

 

Aarhusbakken

Aarhusbakken er en god repræsentant for periodens mange stokbebyggelser opført i byudviklingsområderne langs indfaldsvejene til de større købstæder. Aarhusbakken er i sit formsprog repræsentativ for periodens æstetik med tilbagetrukne altaner og flere funktioner, som er integreret i bebyggelsen, fx butikker og garageanlæg.

 

Læs mere om kampagnen her og hent eller bestil gratis den nye renoveringsvejledning og kortlægningspublikation