Bygherreuddannelsen 2021

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager, stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med AlmenNets og BL’s specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Denne uddannelse stiller skarpt på dig som projektleder i en almen bygherreorganisation med fokus på de særlige rammer, roller og vilkår, der gør sig gældende. At være projektleder i en almen byggesag er et udfordrende og meget spændende arbejde. Det kræver indsigt i processer og en forståelse for et kompliceret organisatorisk set up.

Gå direkte til tilmelding (bl.dk)

Deltagere
Du er ansat og arbejder som projektleder med byggesager i en boligorganisation. Du er forholdsvis ny i jobbet, måske nyuddannet eller kommer fra en anden branche (fx som rådgiver), og har en grundlæggende, professionel forståelse for byggeri. Med vores bygherreuddannelse får du redskaber, målrettet viden og praksis til at løfte dine opgaver.

Formål
Uddannelsen sigter mod at gøre dig skarpere på hvordan I får opfyldt målet, sikrer en god proces samt hvordan ansvaret er forankret hos de mange aktører i byggesagen. I uddannelsen er der særligt fokus på, hvad det vil sige at være almen bygherre og hvordan man sikrer et godt samarbejde med beboerdemokratiet og beboere gennem inddragelse og kommunikation.

På uddannelsen får du indblik og undervisning i AlmenNets håndbog i projektledelse af almene renoveringsprojekter. Hvis du vil gøre dig bekendt med håndbogen og projektet forinden, så kan du læse mere her

Uddannelsen vil også stille skarpt på Den Almene Projekthåndbog. Hvis du mangler login til Projekthåndbogen, så kan dette rekvireres ved at sende en forespørgsel på almennet@almennet.dk.

Indhold, emner og metode
Uddannelsen indeholder grundlæggende elementer i projektledelse af en almen byggesag, men den dykker også ned i særlige fokuspunkter. Uddannelsen er bygget op omkring fire undervisningsdage, hvori en række forskellige faste indslag indgår: Holdundervisning, oplæg, vidensdeling og caseopgaver. Uddannelsen i overskrifter:

Samarbejde med Bygherreforeningen og BL
Uddannelsen udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen og BL og er udviklet i samspil med almene bygherrer og Implement Consulting Group. Sammen med Bygherreforeningen har BL skræddersyet en samlet uddannelsespakke, som består af tre selvstændige uddannelsesforløb, hvoraf denne Bygherreuddannelse er en af dem. De to øvrige uddannelsesforløb, som kan tages som et tilvalg, udbydes gennem Bygherreforeningen. 

Betingelser for tilmelding

Tilmeld dig her (bl.dk)

Fakta

Sted

Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V

Priser

14.500,-

Tidspunkt

Uddannelsen afholdes d. 11. marts, d. 6. april, d. 28. april og d. 19. maj i Boligselskabernes Hus i Studiestræde 50, 1554 København V.

Kontakt