Hvem skal bo i fællesskabet?

At sætte ord på, hvem der skal bo i bofællesskabet, har stor indflydelse på det efterfølgende byggeri og på beboerprocessen. Samtidig vil boligselskabet langt bedre kunne tilpasse sin udlejning og kommunikation til målgruppen, når den fastlægges tidligt i processen, og man inkluderer et varigt sigte efter første ind-flytning.

Bred eller smal målgruppe?
Der er fordele og ulemper ved både smalle og brede målgrupper. En homogen beboergruppe har måske lettere ved hurtigt at skabe tætte naborelationer, men indsnævrer omvendt feltet af boligsøgende. En mere heterogen beboergruppe, hvor alle uanset motiv og bagage er velkomne, er lige i det almenes ånd, men vil til gengæld typisk kræve et fællesskab med relativt vide rammer for, hvordan man som beboer deltager i dagligdagen.

Læs mere om, hvordan I kan arbejde med bofællesskabets målgruppe 

Alder og køn
Uanset valg af målgruppe er det vigtigt, at boligselskabet tidligt har fokus på en alderspolitik. Både i førstegangsudlejningen og efterfølgende genudlejning er aldersspredning i beboersammensætningen med til at forhindre, at beboerne bliver gamle – og måske plejekrævende – på samme tid. Det går ikke alene ud over fællesskabet, men besværliggør også rekrutteringen af nye beboere, hvis aldersspændet mellem de nuværende og kommende beboere bliver for stort. Derfor er mange boligselskaber, der opfører seniorbofællesskaber, begyndt at sætte alderskriteriet ned for at ramme den yngre målgruppe af boligsøgende – helt ned til 50+ eller endda 45+ år. Udfordringen er dog, at denne yngre målgruppe sjældent identificerer sig med seniorbegrebet.

Læs mere om, hvilken betydning beboernes alder har for bofællesskabet