Velkommen til værktøjsplatformen for almene seniorboformer og -fællesskaber

Platformen skal inspirere almene boligselskaber til at opføre et bredere og mere nuanceret udbud af seniorboformer- og fællesskaber. Den præsenterer ikke en færdig drejebog, men tager et helhedsorienteret afsæt, der kobler byggeri, målgruppe, beboerproces, udlejning og kommunikation sammen. Gennem inspirerende eksempler, værktøjer og gode råd håber vi, at I selv vil plukke og søge viden for at sammensætte den løsning, der passer til jeres kommende seniorbofællesskab.

Seniorbofællesskaber er på alles læber. Rigtig mange seniorer – godt 80.000 ifølge tal fra Realdania – ønsker at flytte i dem, og samtidigt er antallet af seniorer hastigt stigende. Om blot 15 år er antallet af +60-årige steget med næsten 30 %. Selvom rigtig mange bygherrer er godt i gang for tiden, er det desværre langt fra nok til at efterkomme den kun stigende efterspørgsel i fremtiden.

Når undersøgelser tilmed viser, at ældres livskvalitet kan forøges, såfremt der tidligere i livet foretages et skifte til en mere aldersvenlig bolig med faciliteter, der understøtter gode naborelationer, er det vigtigt, at vi i den almene sektor spørger os selv: Hvad kan vi gøre for at fremme udbuddet af almene seniorbofællesskaber? Og ikke blot fremme udbuddet – for i takt med at mange aktører, især private, er kommet godt i gang med opførelsen af den attraktive boform, er det især vigtigt, at vi har fokus på at bringe det almene ind over vores opførelse af nye seniorboformer og fællesskaber, så de appellerer til en bred skare af seniorer fordelt på alder, køn, civilstatus samt socioøkonomisk og sociokulturel diversitet. Med andre ord: Ikke kun til dem, der har overskud til at deltage i de indledende processer med infomøder og studiegrupper. Den almene boform er jo netop for alle.

Formålet med platformen er derfor at inspirere almene boligselskaber til at opføre et bredere og mere nuanceret udbud af seniorboformer- og fællesskaber, så vi sammen får udvidet paletten i fremtiden.

En helhedsorienteret tilgang

Denne værktøjsplatform lægger op til, at boligselskaberne indledningsvist drøfter og tager nogle afgørende valg i form af: Hvem skal bo i fællesskabet? Hvilken beboerproces er optimal i forhold til jeres situation? Er der mulighed for at omdanne eksisterende almene boliger til seniorer fremfor altid at bygge nyt?

Nogle gange vil boligselskabet stå i en situation, hvor beboersammensætning, proces eller byggeriets rammer til dels er givet på forhånd, andre gange er der friere muligheder for at tage disse vigtige indledningsvise valg. Når først valgene er taget, vil det være nemmere efterfølgende at tilpasse kommunikationen, udlejningen, beboerproces og byggeriets fysik til det ønskede seniorbofællesskab. Hvordan man med en helhedsorienteret indgangsvinkel tilpasser netop disse fire vigtige områder til boligselskabets indledende valg, skal denne værktøjsplatform gerne vise.

Vi tror på, at boligselskabets indledningsvise drøftelser af målgruppe og beboerproces forud for byggestart sammenholdt med en integration og koordinering af kommunikationen, udlejningen, procesinddragelse og byggeriets fysik tidligt i byggefasen vil gavne netop spændvidden af forskellige former for seniorboformer og –fællesskaber.

Vi ønsker jer al held og lykke med jeres nye seniorboformer og –fællesskaber!

Find platformens tre spor her