UDVIKLINGSSEMINAR OM BÆREDYGTIGT BYGGERI

Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Den læring der ligger i udviklingsprocessen, hvor medlemmerne går sammen om at finde gode og innovative løsninger på fælles udfordringer, er en af foreningens største styrker – og her spiller udviklingsseminaret en helt central rolle.

 

AlmenNets udviklingsseminarer er stedet hvor nye, medlemsdrevne udviklingsprojekter fødes. På seminarerne udvikles idéer, deltagerne henter sparring og inspiration og får mulighed for at deltage i hinandens projekter. Som et vigtigt led i tilblivelsen af projekter, har udviklingsseminarerne altid haft høj prioritet.

Det ligger også i udviklingsseminarets natur, at vi hele tiden stiller spørgsmål til, om vi stiller de bedste rammer til rådighed for udvikling, kreativitet og netværk. Vi prøver derfor et nyt format af, i håbet om at få udviklet nogle endnu bedre og kvalificerede projekter til den almene boligsektor.

Udviklingsseminar 2019

I år bliver udviklingsseminaret ikke ét seminar, men en proces, hvor deltagerne får mulighed for at komme tættere på udfordringens kerne. Nedenfor er udviklingsseminarets tre faser beskrevet kort:

Det endelige program er stadig under udarbejdelse, men sæt allerede kryds i kalenderen nu. Mere information om dagen vil komme senere.

De tre temaer 

Træbyggeri – i byg og drift

Træ er et vigtigt råstof med mange gode egenskaber. Det er stærkt og fleksibelt, naturligt og smukt. Træ er et evigt fornybart materiale, det binder CO2 og er bæredygtigt, hvis det kommer fra skove i balance. Det er efterhånden velkendt, at bæredygtigt træ har mange kvaliteter i miljømæssig sammenhæng, og at der er store fordele ved at bruge træ som alternativ og supplement til andre, mere klimabelastende materialer udvundet fra undergrunden.

Genanvendelse af byggematerialer

De første cirkulære projekter i den almene sektor har allerede set dagens lys, men det er kun begyndelsen. De innovative, de internationale og de markedsledende byggevirksomheder forventer en høj andel af genanvendte materialer i fremtiden. Vi kan forvente at bruge en stor andel genanvendte materialer, at tænke i genanvendelse i forbindelse med design af nye produkter, komponenter eller bygninger, at anvende værktøjer til at få dokumentation for kvaliteten af genanvendte materialer, eller at tænke drift og vedligehold på en helt ny og cirkulær måde.

Bæredygtighed i et driftsperspektiv

Den almene boligsektor har fokus på at skabe størst mulig værdi for huslejekronerne, men samtidig – som følge af sit sociale formål – en overordnet strategi om at holde et så lavt huslejeniveau som muligt. De seneste år har branchen haft et fælles fokus på effektiviseringer i driften og det har givet anledning til, at genoverveje måden vi drifter vores boligafdelinger. Med over 17 mia. kr. i årlige driftsudgifter, er her et kæmpe aktiv i den almene sektor, som stadig kan gøres grønnere og smartere til gavn for alle.

 

DAGENS PROGRAM

10.00 Velkomst v. Niklas Jarnit, AlmenNet og Anette Kristensen, Modus+

10.20 Hvordan ser fremtiden ud?

10.50 Sikre forudsigelser

11.15 Kort pause

11.30 Bæredygtighed i byggeriet - i dag og i fremtiden v. Vibeke Grube Larsen

12.00 Formulering af scenarier

12.30 (Working) lunch

13.15 Ultrakort præsentation af scenarierne for de andre grupper

13.45 Valg af hvilket scenarie man gerne vil arbejde videre med

14.00 Videreudvikling, beskrivelse og visualisering af scenariet/løsningen/projektet

14.45 Kaffepause

15.00 Idé til plan for realisering

15.30 Pitch af projekterne

16.00 Næste skridt – fra idé til handling

16.20 Opsummering og tak for denne gang

 

Tilmelding lukket. 

Fakta

Sted

Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V

Priser

Gratis. Kun for ansatte i almene boligorganisationer.

Tidspunkt

Den 7. november, klokken 10.00 - 16.30