UDVIKLINGSSEMINAR OM BÆREDYGTIGT BYGGERI DEL 2

Den 7. november afholdte AlmenNet det årlige udviklingsseminar. Her blev grundstenene til en række nye udviklingsprojekter lagt. Da dagen var omme besluttede flere af arbejdsgrupperne at tage projekterne med hjem og arbejde videre med dem, for at præsentere dem på del 2 af AlmenNets udviklingsseminar den 17. januar.

Den 17. januar inviterer vi alle i branchen til præsentation og fælles debat af de indkomne projektforslag. Kom og hør om de nye projektforslag og giv dit besyv med, så vi sikrer at projekterne har en relevans for din dagligdag.

PROGRAM

Kl. 13.00 – 13.10 Velkomst
v/ Niklas Jarnit, AlmenNet

 

Kl. 13.10 – 13.45 Vilde Boligområder
Læs projektbeskrivelse her
v/ Anders Wiig Nielsen, fsb, Julie Skoven, KAB, og Kim Petersen, FAB

 

Kl. 13.50 – 14.25 Det almene som bystrategisk problemknuser
Læs projektbeskrivelse her
v/ Mette Mogensen, domea.dk, Lisbeth Engelbrecht Jensen, DAB, Hassan Chaachouh, fsb, Sven Buch Himmerland Boligforening og Ditte Clement Kristensen, DAB

 

Kl. 14.25-15.00 Genanvendelse af byggematerialer
Uden projektbeskrivelse
v/ Henriette Rahbek, KAB, Anders Asbjørn Jensen, DAB og Holger Lunde Jørgensen, Boligforeningen Ringgården

Kl. 15.00
Tak for i dag

Om AlmenNets udviklingsseminar
Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Den læring der ligger i udviklingsprocessen, hvor medlemmerne går sammen om at finde gode og innovative løsninger på fælles udfordringer, er en af foreningens største styrker – og her spiller udviklingsseminaret en helt central rolle.

AlmenNets udviklingsseminarer er stedet hvor nye, medlemsdrevne udviklingsprojekter fødes. På seminarerne udvikles idéer, deltagerne henter sparring og inspiration og får mulighed for at deltage i hinandens projekter. Som et vigtigt led i tilblivelsen af projekter, har udviklingsseminarerne altid haft høj prioritet.

Det ligger også i udviklingsseminarets natur, at vi hele tiden stiller spørgsmål til, om vi stiller de bedste rammer til rådighed for udvikling, kreativitet og netværk. Vi prøver derfor et nyt format af, i håbet om at få udviklet nogle endnu bedre og kvalificerede projekter til den almene boligsektor.

Udviklingsseminaret er ikke ét seminar, men en proces, hvor deltagerne får mulighed for at komme tættere på udfordringens kerne. Nedenfor er udviklingsseminarets tre faser beskrevet kort:

 

Fakta

Sted

Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V

Priser

Gratis.

Tidspunkt

Den 17. januar, klokken 13.00 - 15.00

Tilmelding