Udviklingsseminar 2017

Igen i år skal vi have igangsat nye, medlemsdrevne udviklingsprojekter i AlmenNet. Deltagerne på udviklingsseminaret får mulighed for at idéudvikle og få sparring til nye udviklingsprojekter. Modsat tidligere år, vil der ikke på forhånd være projektforslag, som der tages udgangspunkt i. Derimod vil vi starte et skridt tidligere i processen og har i stedet fastsat tre temaer, indenfor hvilke vi håber at kunne udvikle nye projekter. Se programmet og læs mere om de tre temaer nedenfor. 

 

Program

9.30 Velkomst, morgenmad, program og introduktion til dagen

9.45 Visionsformulering i mindre grupper - idégenerering med udgangspunkt i visionerne

10.45 Kort præsentation – og hurtig feedback fra de andre grupper

11.30 Formulering af de potentielle udviklingsprojekter

12.30 Frokost og fernisering (præsentation af projektidéerne)

13.00 Udvælgelse af nye projekter på udviklingsseminar 2017

13.15 Opsummering og afrunding

13.30 Kaffepause

13.45 Introduktion til FA09 v/Lone Lund Rasmussen, adm. Direktør i FA09

14.05 Præsentation og besigtigelse af renoveringerne af Brunevang og Kagshusene

15.30 Tak for i dag

 

De tre temaer

Den gode omdannelsesproces
I disse år omdannes mange af de større boligområder, så de i højere grad integreres med det omkringliggende samfund. Men hvordan sikrer vi en god omdannelsesproces, hvor vi tager højde for fremtidens beboeres behov og at boligområdet integreres i det omkringliggende samfund?

Proces og kommunikation ved renoveringssager – den gode almene bygherre
Renoveringssager er komplekse og der er ofte mange interessenter involveret. Desværre hænder det fra tid til anden, at processen skrider eller at aftaler ikke bliver overholdt. Dette kan være med til at skabe utryghed og splid mellem beboerne og boligselskabet. Hvordan sikrer vi en god og realistisk proces, og hvordan forholder vi os kommunikativt til opgaven - også hvis der opstår bump på vejen?

Driftsperspektivet i programmeringen af planlægningsfasen
Frem mod 2020 skal den almene sektor spare 1.5 mia. på driften. Dette har i de seneste år medvirket til en lang række nye initiativer indenfor effektiv drift. Men hvordan kan vi i højere grad tænke effektiv drift ind i planlægningsfasen af byggesager?

 

Besigtigelse: Kagshusene og Brunevang 
På udviklingsseminaret er vi så heldige at få en enestående rundvisning i to af FA09's helt store demonstrationsprojekter - Kagshusene og Brunevang. 

 

Dagens facilitator
Anette Kristensen skal facilitere udviklingsseminaret for os. Hun har stor erfaring inden for projektarbejde – og har altid fokus på at gennemføre en god og energifyldt workshop for deltagerne med et brugbart resultat ved afslutningen af dagen. Anette har et godt kendskab til den almene sektor – bl.a. fra hendes arbejde for Boligsocialnet, diverse boligorganisationer og som underviser på ATA. 

 

- Tilmelding lukket -

Bemærk: Arrangementet er kun for medlemmer af AlmenNet.

Fakta

Sted

Åfløjen 1, 2700 Brønshøj

Priser

Gratis. Kun for medlemmer.

Tidspunkt

Torsdag den 30. marts, kl. 9.30 - 15.30

Kontakt