AlmenNets udvklingsseminar 2015

Årets udviklingsseminar er stedet hvor nye projekter fødes. I år er to superaktuelle projekter på dagsorden: IKT og nedrivning af almene boliger. Seminaret byder også på spændende besigtigelser. Bo-Vest er vært for arrangementet.

Foto: Kommunikationskompagniet og Bo-Vest

- Arrangementet er afholdt -

Her finder du materiale fra dagen: 

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at deltage i et af de to udviklingsprojekter, så kontakt AlmenNets sekretariat på almennet@almennet.dk

Fotos fra dagen:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

_________________________________________________________

Invitation 

Bemærk: Arrangementet er afholdt

Der er nu lukket for tilmelding. Kontakt: jda@bl.dk hvis du har spørgsmål.

Er du tilmeldt? Find vej og se hvor du kan parkere

Nye udviklingsprojekter 2015
Igen i år skal nye, aktuelle udviklingsprojekter igangsættes. Deltagerne får mulighed for at idéudvikle og blive inspireret af oplæggene til de nye projekter. Man kan vælge sig ind på én af de to projekt-workshops med efterfølgende mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet.

1. ’Nedrivning af almene boliger’.
I udkantsområderne oplever almene boligorganisationer udlejningsvanskeligheder og tomme boliger, og selv i de større byer er der faldende efterspørgsel. I nogle tilfælde kan nedrivning være den eneste rentable og fornuftige løsning. Men hvordan gøres dette på den mest hensigtsmæssige måde og hvilke muligheder og udfordringer indebærer det? Der er behov for et udviklingsarbejde, der kan hjælpe boligorganisationerne, give erfaringer videre og anvise gode, praktiske løsninger.

Læs oplæg til projektbeskrivelse

2. ’IKT i alment byggeri og drift’.
Der er i disse år en historisk høj almen bygge-og renoveringsaktivitet, og alle byggeadministrationer har behov for og ønsker om at drage nytte af mulighederne ved at øge digitaliseringen både i forbindelse med byggeriet/ renoveringen og i forbindelse med den efterfølgende drift. Der er således et stort behov for koordinering og udvikling af fælles løsninger på IKT-området. Udviklingsprojektet skal fremme og bidrage til erfaringsformidling samt yde konkret bistand til, hvordan den enkelte bygge- og driftsadministration både efterlever IKT-bekendtgørelsens krav og udnytter mulighederne for at forbedre og effektivisere.

Læs oplæg til projektbeskrivelse

Besigtigelse: Den store renovering af Albertslund Syd 

På udviklingsseminaret er vi så heldige at få et enestående indblik i renoveringen af bydelen Albertslund Syd, der også er kendt som Masterplan Syd. Samlet set er der tale om en renovering af over 2000 boliger og de samlede udgifter til gennemførelse af Masterplan Syd vil være over 1,5 mia. kr. Vi får en introduktion af Bo-Vest og kommer derefter på en specialguidet rundtur og skal på nærmeste hold se de spændende renoveringer af rækkehusene, gårdhusene og etagehusene. Her kommer vi bl.a. ind i udvalgte, renoverede boliger, ser forskellige løsninger og hører om den succesfulde energioptimering, hvor beregningerne holder.

Albertslund Syd

 Læs artiklen i Building Supply:

"145 rækkehuse i Albertslund Syd gennemgik i 2013 en omfattende totalrenovering. Årsforbruget er nu målt, og resultaterne er særdeles positive." 

------------------------------------------------------------------------------

Program

Kl. 10.00: Velkomst og introduktion til seminaret  v/Rolf Andersson,
formand for AlmenNet og Thorkild Ærø, direktør SBI/AAU
Kl. 10.10: Status på AlmenNets igangværende projekter
v/AlmenNets sekretariat
Kl. 10.20: Præsentation af ’Nedrivning af almene boliger’ v/Fruehøjgaard
Kl. 10.40: Præsentation af 'IKT i alment byggeri og drift'
v/AlmenNets sekretariat
Kl. 11.00:  Workshops for de to udviklingsprojekter
Kl. 12.15: Frokost
Kl. 13.00: Introduktion til Bo-Vest v/Ulrik Brock Hoffmeyer,
adm. direktør i Bo-Vest.
Kl. 13.20:  Præsentation og besigtigelse af renoveringen af rækkehusene, 
gårdhusene og etagehusene i Albertslund Syd.
Kaffe og kage serveres undervejs
Kl. 15.00:  Tak for i dag!

Der er 37 tilmeldt arrangementet.

Find vej til Fælleshuset i Hjortens kvarter

Se her hvor du kan parkere:

Parkering

Fakta

Sted

Fælleshuset afd. 4 Række. Hjortens Kvarter 10, 2620 Albertslund

Priser

Gratis og kun for medlemmer

Tidspunkt

Onsdag d. 11. marts 2015, kl. 10-15

Kontakt