Netværksmøde hos Boligselskabet Viborg

Tema om fremtidens familie- og boformer. Kom med og oplev de nyrenoverede afdelinger Houlkærvænget og Liseborg Bakke i Viborg, den 10. maj 2017.

Tema: Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg og AlmenNet inviterer til netværksmøde, om hvordan man kan fremtidssikre sine afdelinger og boliger med øje for fremtidens beboeres behov.

Bemærk: Arrangementet er forbeholdt AlmenNets medlemmer og adm. medarbejdere fra interesserede boligorganisationer.

Med samfundsudviklingen følger nye udfordringer for den almene bolig og det almene boligområde. Behovene til boligens funktioner og udformning ændrer sig over tid. Og ligeledes ændres de omgivelser, som en boligafdeling er en integreret del af. Det er derfor helt centralt at sætte fokus på, hvem der skal bo alment i fremtiden, og hvordan boligmassen tilpasses fremtidens præferencer og behov.

Familiemønstrene ændrer sig de seneste 50 år og vi vil i fremtiden blive flere singler og flere ældre. Kravene til boligerne ændrer sig. Børnefamilierne vil have åbne fællesarealer og rum til alle. Forventningen om større boliger er generel. Men samtidig er behovet for billigere boliger massivt. Og der er også en trend i retning af minimalboligen, måske tvunget af nødvendigheden. For at kunne fremtidssikre en bolig og en afdeling er det derfor relevant, at man som boligorganisation og som en samlet sektor stiller sig selv de svære spørgsmål:

Hvem er fremtidens beboere? Hvilke krav vil de stille til en almen bolig? Og til et boligområde? Og hvilke behov vil de have? Omvendt vil man også kunne stille spørgsmålet: Hvad vil fremtidens beboere kunne tilbyde et boligområde?

Disse spørgsmål rejser vi på AlmenNets netværksmøde hos Boligselskabet Viborg.

Dagens program

Kl. 09.45: Ankomst og morgenmad
Kl. 10.00: Velkomst v/ Grethe Hassing, direktør i Boligselskabet Viborg
Kl. 10.05: Om mødets tema og seneste nyt fra AlmenNet v/ Niklas Jarnit, kommunikationsansvarlig i AlmenNet 
Kl. 10.15: Præsentation af Boligselskabet Viborg v/ Grethe Hassing
Kl. 10.30: Kommende seniorbofællesskab i Hald Ege v/ Grethe Hassing
Kl. 10.45: Besigtigelse af Liseborg Bakke
Kl. 11.30: Afgang i bus 
Kl. 11.45: Besigtigelse af Houlkærvænget
Kl. 12.15: Afgang i bus tilbage
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.15: Fremtidens almene beboer v/ Liv Jørgensen, udviklingskonsulent i BL – Danmarks Almene Boliger
Kl. 13.40: Debat: Hvordan bygger vi for fremtidens almene beboere?
Kl. 14.15: Generationernes Hus v/ Morten Meldgaard Christensen, projektleder i Brabrand Boligforening
Kl. 15.00: Tak for i dag.

 

TILMELDINGEN ER LUKKET

Fakta

Sted

Sct. Mogensgade 23B, 8800 Viborg

Priser

Gratis. Forbeholdt AlmenNets medlemmer og adm. medarbejdere fra interesserede boligorganisationer.

Tidspunkt

Den 10. maj, kl. 09.45-15.00

Kontakt