Konference: Effektiv drift

Fremtid – forandring – fællesskab!

-- ARRANGEMENTET ER AFHOLDT -- 

Find materiale fra dagen her

Kom med og hør hvad bl.a. en VM-guldvinder og en ledelsesguru har af perspektiver på sektorens udfordringer og muligheder den 13. november 2018!

Er du medlem af organisationsbestyrelsen eller er du en del af den administrative ledelse i en almen boligorganisation? Så er denne konference skabt til dig. Her er får du ny inspiration til dit arbejde med at lede organisationen, du får konkrete værktøjer med hjem og du bliver tunet ind på fremtidens effektive drift. Reservér allerede nu datoen den 13. november 2018.

Vi løfter et samfundsansvar
Den almene boligsektor løfter på mange måder et enormt samfundsansvar. Vi sikrer gode boliger, som er til at betale. Det gør vi nu og det skal vi også i fremtiden! Når boligorganisationerne drives effektivt, får beboerne de bedste boliger til en billigere husleje.

Effektiviseringer sikrer de bedste vilkår
Siden effektiviseringsaftalen fra 2016 har boligorganisationerne været på en fantastisk rejse. Der er tænkt innovativt, udviklet nye løsninger og hele organisationer er blevet forandret. Sektoren har i den grad vist vilje til at sikre beboerne de bedste vilkår - det skal vi være stolte af!

Den 13. november tager vi skridtet videre, når vi sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, BL - DriftsNet og BL - BestyrelsesNet inviterer til konference om effektiv drift i den almene sektor. Vi sætter fokus på de mange erfaringer sektoren allerede har gjort OG kigger ind i nogle af de forandringsprocesser, som er afgørende for også i fremtiden at levere tidssvarende og bedre løsninger til beboerne.

Fremtiden kommer med flere forandringer
- og det er en opgave vi skal løfte i fællesskab.  Kom og mød dine valgte og ansatte kollegaer i sektoren, del gode råd og tag et kig ind i fremtiden.

Oplægsholdere

Alfred Josefsen
Alfred er tidligere adm. direktør for supermarkedskæden Irma, men er i dag konsulent og direktør i sit eget firma Alfred AS. Her arbejder han bl.a. med coaching, ledelsesrådgivning og bestyrelsesarbejde. På dagen vil Alfred komme med løsningsforslag til ledelsesudfordringer i den almene sektor.

Mette Bloch
Fouden at have vundet nærmest alt inden for sin sport, herunder de 2 x verdensmester i roning, er Mette også uddannet inden for psykoterapi og idræt. Hun har prøvet det meste både i sin idrætskarriere og som foredragsholder, og deler gerne ud af sine erfaringer. På konferencen sætter Mette fokus på, hvordan du når dine mål.

Annelise Arboe Sommer
Annelise er direktør, ISS Excellence Centre. ISS  er en af verdens førende udbydere af facility services. ISS tilbyder en række forskellige serviceydelser: rengøring, ejendomsservice, catering, supportservice, sikkerhed og facility management. 

Thor Thorøe
I 2012 stiftede Thor Social Foodies, der med filosofien "doing good better" arbejder for at skabe bedre vilkår for udsatte i Afrika og Danmark. Med perspektiver fra det private sætter Thor fokus på den sociale bundlinje.

PROGRAM FOR DAGEN

kl. 9.00 Tjek ind og morgenmad

kl. 9.30 Velkomst
v/ Rolf Andersson, formand for AlmenNet & Kåre Clemmesen, vicedirektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

kl. 9.55 Fem skarpe til Alfred Josefsen
Vi præsenterer ledelsesguruen Alfred Josefsen for fem konkrete ledelsesudfordringer fra den almene sektor, som han vil perspektivere og komme med løsningsforslag til.
v/ Alfred Josefsen 

Kl. 11.10 Workshops i mindre grupper
Se workshops nedenfor

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 At sætte sig mål, og nå dem
Den tidligere eliteroer og første kvindelige danske verdensmester i roning sætter gang i eftermiddagen med et inspirerende oplæg om, hvordan du sikrer, at de mål du sætter, bliver nået!
v/ Mette Bloch

Kl. 14.20 Kaffe og kage

Kl. 15.00 Perspektiver fra det private
Den sociale bundlinje
v/ Thor Thorøe, grundlægger af Social Foodies

Servicekultur i ISS
v/ Annelise Arboe Sommer, Direktør i ISS Excellence Centre

Fælles plenumdebat

Kl. 16.10 Afrunding – tre perspektiver, tre pointer fra dagen

Kl. 16.30 Snack, snak og vin

 

DE SEKS WORKSHOPS

På konferencen vil du have mulighed for at deltage på én af de seks nedenstående workshops. Ved indkvartering vælger du dig ind på en workshop. Da der er begrænsede antal pladser til nogle af aktiviteterne, gælder først-til-mølle princippet.

 

#1: Den digitale brugerrejse
Hvor: Grupperum 6
Hvad: Workshop
Facilitatorer: Julie Jettesdatter Skoven, Domea.dk & Niklas Jarnit, AlmenNet

 

Hvor møder beboerne den almene boligadministration? Og hvor giver det mening at udvikle digitale selvbetjeningsløsninger?

 

I denne workshop tager vi udgangspunkt i beboerens møde med den almene boligadministration fra beboeren har brug for en bolig til den skal fraflyttes igen. Undervejs dykker vi ned i de enkelte trin og undersøger hvilke digitale potentialer der findes.

 

Workshoppens resultater noteres og eftersendes, som inspirationskatalog til alle deltagere efter konferencen.

 

#2: 60 effektiviseringer på 60 minutter
Mødested: Opfindelsernes hus på 2. etage
Hvad: Walk n' talk på Expermintariets 2. etage
Facilitator: Astrid Biering Fonsbøl, AlmenNet

 

Effektiviseringer er overalt! Tag på tur gennem Experimentariets udstillinger og lad dig blive inspireret til nye løsninger på hverdagens udfordringer. Efter workshoppens afslutning udarbejdes et inspirationskatalog med ideer fra deltagerne, som sendes til alle konferencens deltagere.

 

#3: Effektivt strategiarbejde – afdæk og afhjælp barriererne
Hvor: Grupperum 8
Hvad: Workshop
Facilitator: Nana Juul, BL - BestyrelsesNet

 

Strategien er på plads - ”mere effektivt drift”.  Men hvordan øges muligheden for at få strategien eksekveret med størst muligt udbytte? Her er det afgørende løbende at drøfte og afdække, hvad der påvirker implementeringen – og hvordan det kan afhjælpes.

 

På denne workshop diskuteres konkrete erfaringer med strategieksekvering og hvad der er kritiske faktorer og gode greb til at sikre strategisk forankring og eksekvering.

 

UDGÅR!
#4: Indsamling og brug af data – eller skal vi bare arbejde videre i mørket?
Hvor: Grupperum 7
Hvad: Workshop

Workshoppen udgår desværre.

#5: Flere bundlinjer – flere udfordringer?
Mødested: Experimentariets entré
Hvad: Walk n' talk på Expermintariets 1. etage
Facilitator: Eva Seyffert, BL - Danmarks Almene Boliger

 

Den almene sektor er kendt for at løfte et socialt ansvar. Vi skaber fællesskaber, sikrer tryghed, trivsel og godt naboskab. Men hvordan går effektiv drift og social ansvarlighed hånd i hånd?

 

Vi kigger på udfordringerne og mulighederne ved at arbejder med flere bundlinjer, og ikke mindst hvordan man skaber den rette balance mellem forening og forretning.

 

#6: Optimering i fællesskab
Hvor: Store scene
Hvad: Plenumdebat
Facilitator: Dorte Hjerrild, BL - Danmarks Almene Boliger

 

Medvirkende:
Direktør i Nykøbing F. Bolig, Lis Bentin
Organisationsbestyrelsesformand i Nykøbing F. Bolig, Robert Madsen
Direktør i FAB, Jacob Michaelsen
Organisationsbestyrelsesformand i FAB, Erling Nielsen
Direktør i Rødovre Boligselskab, Bent Lyngsig
Organisationsbestyrelsesformand i Rødovre Boligselskab, Birgitte Pedersen

 

Når vi effektiviserer, så lægger vi en ny strategi. Vi sætter nye mål for organisationen og i mange henseender, ændres eksisterende forhold for ansatte og beboere som resultat af dette. I sådanne projekter handler det om at spille hinanden gode og sikre at alle sigter mod samme mål. Vi spørger: Hvad kan vi gøre for at lykkes endnu bedre med vores forandringsprojekter?

 

Kom med når vi debatterer hvordan vi sætter de bedste rammer for udvikling af den almene boligorganisation.

Vi glæder os til at se dig! 

Bemærk: Tilmelding er bindende!

Fakta

Sted

Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup

Priser

1.500 kr - Konferencen er forbeholdt medlemmer af organisationsbestyrelsen eller ansatte i den administrative ledelse i en almen boligorganisation.

Tilmeldingen er bindende fra og med den 12. oktober 2018, hvorefter hele deltagergebyret vil blive opkrævet.

Tidspunkt

d. 13. november 2018, 9.00-17.00