IKT-kursus for rådgivere

Dette kursus henvender sig til de rådgivere, der vil være på forkant med det nye almene koncept, så man kan indgå i en frugtbar dialog om, hvordan IKT processen kan skabe værdi for både rådgiver og bygherre.

-- GRUNDET FOR FÅ TILMELDINGER ER DETTE KURSUS BEKLAGELIGVIS AFLYST --

 

På dette kursus bliver AlmenNets nye koncept for IKT processen behandlet. Konceptet fokuserer på, at bygherren i samarbejde med en ekstern IKT-rådiver stiller helt præcise krav til den tekniske rådgivers IKT anvendelse, så unødigt arbejde og ikke anvendelige data undgås. Kurset henvender sig til dig, der, som rådgiver, arbejder med alment boligbyggeri.

Tilmeld dig her!

AlmenNet har i samarbejde med Byggeskadefonden og Landsbyggefonden udarbejdet et samlet koncept for, hvordan man som almen bygherre kan stille præcise krav til IKT anvendelse ved nybyggeri og renoveringer. Konceptet er tilpasset de nye regler i AB18, ABR18 og YBL 18.

Der har været en del usikkerhed hos de almene bygherre, når kravene til IKT processen skal formuleres. Alt for ofte er der blevet stillet nogle upræcise krav, som har medført en stor mængde data i bygningsmodellen, som ingen rigtig har vidst, hvad man skulle stille op med. Det har givet frustrationer både hos rådgiver, som skal producere de mange data, og hos den almene bygherre, som har skulle betale for oplysninger, som ikke skaber værdi, hverken i udførelsesfasen eller senere, når bygningen skal administreres.

Det er der nu fundet en løsning på. I det nye koncept, er der ved den digitale aflevering direkte fokus på de data, som den almene boligadministration skal bruge i driften, udlejningen og ved budgetlægningen. På samme måde bliver der stillet krav om en konsistent digital projektering, men hvor du som  rådgiver har frihed til at bruge dine egne systemer og metoder.

Kurset henvender sig først og fremmest til de rådgivere, der vil være på forkant med det nye almene koncept, så man kan indgå i en frugtbar dialog med både bygherren og bygherrens IKT-rådgiver om hvordan IKT processen kan skabe værdi for både rådgiver og bygherre.

Ønsker du som rådgiver at opnå kompetence som ekstern IKT-rådgiver for den almene bygherre, er kurset en god indgangsvinkel for at forstå de krav som den almene sektor fremover vil stille til IKT anvendelsen.

På kurset får du endvidere overblik over dine vigtigste fokuspunkter i BIM-metoden og BIM-processerne.

Læs mere og tilmeld dig her!

Du kan også læse mere i AlmenNet projektet IKT i byggeri og drift her

Bemærk: Der vil også blive udbudt et kursus for projektledere i almene boligorganisationer - hold øje med AlmenNets nyhedsbrev!

 

GRUNDET FOR FÅ TILMELDINGER ER DETTE KURSUS BEKLAGELIGVIS AFLYST

Fakta

Sted

Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V

Priser

12.500,00 kr. (ekskl. moms)

Tidspunkt

4. september - 6. september 2018